Cyber Eye Technology
Kinh nghiệm: 2021 đến nay: Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Cyber Eye 2017-2020: Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên FSI...
 • 29/09/2022
 • 0 Comments
– Kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp: 2009 – 2012: Giám đốc Kỹ thuật Công ty Cổ phần Viễn thông Đầu tư và Thương mại...
 • 28/08/2022
 • 0 Comments
– Học vấn: Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Điện Lực – Kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp: • 2003:...
 • 23/07/2022
 • 0 Comments
– Kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp: 2006: Tốt nghiệp Ngành Tin học Quản lý, Viện Đại học Mở Hà Nội 2011 – 4/2019: Trưởng...
 • 28/06/2022
 • 0 Comments
– Kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp: 2012: Tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Bảo đảm toán học và chương trình cho các máy tính,...
 • 29/05/2022
 • 0 Comments
– Kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp: 2011: Tốt nghiệp Cử nhân Học viện công nghệ thông tin NIIT, đại học Hoa Sen chuyên ngành...
 • 29/04/2022
 • 0 Comments
Kinh nghiệm: 11/2010 – 07/2015: Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG CMC 8/2015 – 6/2016: Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN...
 • 29/03/2022
 • 0 Comments
Kinh nghiệm: 2020-02/2022: Trưởng phòng Hành chính Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SYSTECH 2017-2019: Trưởng phòng Hành chính Nhân sự CÔNG TY CỔ...
 • 28/02/2022
 • 0 Comments