P.Giám Đốc TT R&D CyberLabs

Ông Lê Xuân Hiếu

– Kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp:

  • 2011: Tốt nghiệp Cử nhân Học viện công nghệ thông tin NIIT, đại học Hoa Sen chuyên ngành Công nghệ phần mềm.
  • 2012 – 2014: Phó phòng PTPM – Công ty TNHH JamCorp (VN).
  • 2015 – 2016: Trưởng phòng PTPM Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại & Phát triển Công nghệ FSI
  • 2017 – 2020: Trưởng phòng PTPM Công ty TNHH MTV FSI Soft.
  • 2021 đến nay: Thành viên HĐQT – Công ty cổ phần công nghệ Cyber Eye.