Cyber Eye Technology

CASE STUDY 12: SỐ HÓA HỒ SƠ NHÂN SỰ CHO DOANH NGHIỆP

<h4>Sử dụng các phần mềm số hoá các loại hồ sơ nhân sự cũng là một giải pháp hiệu quả</h4> <h3><strong>1. Hồ sơ nhân sự là gì?</strong></h3> Hồ sơ nhân sự được hiểu là nơi quan trọng, nó lưu trữ toàn bộ những thông tin về nhân sự. Những thông tin quan trọng về nhân sự ở trong một doanh nghiệp như là thông tin về sơ yếu lí lịch, bảo hiểm, lịch sử công tác của nhân sự, lương thưởng và những thông tin về việc xin nghỉ phép của nhân sự. Những thông tin trong hồ sơ có vai trò vô cùng quan trọng trong công tác quản lý của hành chính nhân sự. Những hồ sơ này có thể được sử dụng trong việc tính toán các khoản bảng lương hay các bảng chấm công. Vì thế cần phải bảo quản kỹ lưỡng những hồ sơ nhân sự ở trong doanh nghiệp. <h4>2. Hồ sơ nhân viên gồm những gì?</h4> Trước khi tìm hiểu quy định về lưu trữ, doanh nghiệp cần nắm rõ các thành phần chính trong hồ sơ nhân sự. Cụ thể như sau: <strong><em>2.1. Đối với người lao động ở trong thời gian thử việc</em></strong> Thông thường, hồ sơ cần đầy đủ các giấy tờ như sau: <ul> <li>Đơn xin việc</li> <li>Sơ yếu lý lịch của người lao động</li> <li>Giấy chứng minh thư photo công chứng của người lao động</li> <li>Các loại giấy tờ bằng cấp photo công chứng của người lao động</li> </ul> Nếu như người lao động ở trong công ty là người nước ngoài, người lao động cần phải chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ trên. Bên cạnh đó người lao động nước ngoài cũng cần phải chuẩn bị thêm visa lưu trú còn hạn và cả giấy phép để lao động tại Việt Nam. Đối với trường hợp người lao động ở trong công ty có độ tuổi từ 15 cho đến 18 tuổi. Bên phía người sử dụng lao động cần đảm bảo rằng mình đã có sự đồng ý giao kết hợp đồng và được sử dụng bằng văn bản. <strong><em>2.2. Người lao động có độ tuổi dưới 15</em></strong> Nếu như doanh nghiệp sử dụng lao động có độ tuổi dưới 15. Trong hồ sơ cần phải đảm bảo được những giấy tờ như sau: <ul> <li>Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu photo công chứng của người đại diện theo pháp luật của người lao động.</li> <li>Văn bản đồng ý để người đại diện theo pháp luật đứng ra giao kết hợp đồng cho mình của người lao động dưới 15 tuổi.</li> <li>Khi doanh nghiệp đã thu được đầy đủ toàn bộ những loại giấy tờ này coi như đã đủ hồ sơ nhân sự lưu trữ trong doanh nghiệp.</li> </ul> <em><strong>2.3. Hồ sơ nhân sự của người lao động chính thức</strong></em> Khi đã trở thành nhân viên chính thức ở trong doanh nghiệp, người lao động sẽ cần bổ sung thêm giấy tờ vào trong bộ hồ sơ thử việc trước đó. Sẽ bao gồm những giấy tờ phát sinh và cần thiết trong quá trình làm việc. Hồ sơ nhân sự cần lưu bao gồm: <ul> <li>Hợp đồng lao động chính thức do bên phía doanh nghiệp biên soạn và yêu cầu có đầy đủ chữ ký của cả người lao động và người sử dụng lao động.</li> <li>Các khoản mà doanh nghiệp sẽ đóng bảo hiểm cho người lao động. Mức đóng sẽ dựa trên tiền lương hàng tháng của người lao động.</li> <li>Phụ lục của hợp đồng lao động.</li> <li>Doanh nghiệp sẽ đưa ra những quyết định nội bộ khi có các quyết định thăng cấp hay tăng lương cho người lao động</li> </ul> Đối với một số những loại giấy tờ khi có sự phát sinh của người lao động. Yêu cầu cần có hai bản, đầy đủ chữ ký và lưu nội bộ doanh nghiệp. Nhân viên chính thức cần yêu cầu cao hơn về giấy tờ. Vì thế mà doanh nghiệp cần phải thận trọng hơn trong quá trình lưu trữ giấy tờ của người lao động. <h3>Tất cả các thông tin về hồ sơ nhân sự có vai trò vô cùng quan trọng trong công tác quản lý của hành chính nhân sự. Vì thế cần phải bảo quản kỹ lưỡng những hồ sơ nhân sự ở trong doanh nghiệp. Hệ thống tích hợp <a href="https://cybereye.vn/san-pham-ax/">công nghệ nhận dạng và bóc tách thông tin tự động AX</a> do công ty CE TEch là chủ sở hữu, đạt độ chính xác cao và dễ tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.</h3> <ul> <li>Hệ thống cho phép số hóa dữ liệu liên quan đến hồ sơ nhân sự theo các giai đoạn sau: <ul> <li>Thu nhận thông tin ứng viên tham gia tuyển dụng <ul> <li>Đơn xin việc</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <img class="alignnone wp-image-10454 size-large" src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/10/CS-6.0-1024x552.png" alt="" width="1024" height="552" /> <ul> <li>Dữ liệu về giấy tờ tùy thân (Các loại CMND/CCCD bao gồm loại 9 số, 12 số, CCCD chưa gắn chip, CCCD gắn chip)</li> </ul> <img class="alignnone wp-image-10455 size-full" src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/10/CS-6.1.png" alt="" width="1161" height="905" /> <ul> <li>Dữ liệu về CV ứng viên</li> </ul> <img class="alignnone wp-image-10456 size-large" src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/10/CS-6.2-1024x539.png" alt="" width="1024" height="539" /> <ul> <li>Dữ liệu liên quan đến quyết định bổ nhiệm/miễn nhiệm</li> </ul> <img class="alignnone wp-image-10457 size-large" src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/10/CS-6.3-1024x475.png" alt="" width="1024" height="475" /> <ul> <li>Các trường dữ liệu tại giai đoạn Thu nhận thông tin ứng viên tham gia tuyển dụng đã được nhận dạng và trích xuất ra file xls phục vụ cho bộ phận tuyển dụng làm data ứng viên</li> </ul> <ul> <li>Nhận dạng và bóc tách phục vụ tra cứu thông tin hồ sơ nhân sự</li> </ul>   <ul> <li>Hợp đồng lao động</li> <li>Các phụ lục liên quan đến hợp đồng</li> <li>Các bằng cấp liên quan</li> </ul>

CASE STUDY 11: PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN CHO PVEP

Phần mềm Quản lý dự án đã số hóa toàn bộ quy trình thủ tục đầu tư dự án cho doanh nghiệp <ol> <li><strong>Về PVEP:</strong> <ul> <li>Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) là đơn vị có bề dày truyền thống, giữ vai trò chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí cốt lõi của Tập đoàn.</li> <li>Phát huy vai trò là đơn vị tiên phong của Petrovietnam trong hội nhập kinh tế quốc tế và đầu tư ra nước ngoài, PVEP hiện tham gia hàng chục dự án dầu khí tại 14 quốc gia, trong đó đã thu được sản lượng khai thác từ các mỏ Cendor, D30 tại Malaysia và đang đẩy nhanh các hoạt động khai thác tại Algeria, Peru…</li> <li>Các thành quả đã đạt được của PVEP đã góp phần cùng Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đóng góp rất quan trọng cho việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, điều tiết kinh tế vĩ mô của Chính phủ và bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước.</li> </ul> </li> </ol>   <ol start="2"> <li><strong>Tiền đề - Bài toán:</strong> <ul> <li>Với đặc thù đầu tư trong lĩnh vực dầu khí, PVEP gặp không ít vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án liên quan đến trình tự, thủ tục đầu tư giữa Luật Dầu khí, Luật Đầu tư, Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước…</li> <li>Bên cạnh đó, việc quản lý thông tin đầu tư nội bộ cũng gây ra không ít khó khăn cho PVEP trong công tác thống kê, kiểm soát và dự báo tình hình đầu tư. Cụ thể:</li> <li>Thông tin dữ liệu về các kế hoạch, dự án đang lưu trữ phân mảnh trên file Excel của từng phòng ban khác nhau, dẫn đến tiến độ tổng hợp tra cứu dữ liệu bị chậm trễ.</li> <li>PVEP chưa có nơi lưu trữ tập trung dữ liệu và báo cáo dự đoán số liệu tổng quan qua các thời kỳ.</li> </ul> </li> </ol>   <ol start="3"> <li><strong>Giải pháp “Hệ thống quản lý trực tuyến về đầu tư”:</strong></li> </ol> Để giải quyết các vấn đề trong công tác quản lý báo cáo thông tin đầu tư nội bộ, PVEP đã lựa chọn sử dụng <strong>Hệ thống quản lý trực tuyến về đầu tư </strong>– giải pháp công nghệ đến từ CE Tech.   <ul> <li>Hệ thống hoạt động dựa trên số liệu đầu vào là thông tin chi tiết của các dự án cụ thể nằm trong kế hoạch đầu tư và đang thực hiện đầu tư của PVEP.</li> </ul> <img class="alignnone wp-image-10446 size-large" src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/10/CS-5.0-1024x394.png" alt="" width="1024" height="394" /> <ul> <li>Các thông tin, chỉ số về dự án được thiết kế theo khung đặc thù của ngành, và được chuyên viên upload lên phần mềm qua định dạng excel hoặc cập nhật trực tiếp lên hệ thống trên nền tảng web; ngoài ra, hệ thống có hỗ trợ kết nối ngoài giúp cập nhật dữ liệu realtime từ file thông tin nằm ở hệ thống khác của doanh nghiệp để đổ lên hệ thống quản lý đầu tư trực tuyến.</li> </ul>   <ul> <li>Dựa trên thông tin dự án, thành viên các phòng ban có thể thực hiện tác nghiệp (Ban Đầu tư Dự án cập nhật số liệu thực hiện thực tế của từng dự án lên phần mềm, Ban Chiến lược & Kế hoạch có thể tạo lập kế hoạch gồm nhiều dự án nhỏ để theo dõi thông tin chung), từ đó dữ liệu của các ban ngành được kết nối với nhau qua các tiêu chí cụ thể: <ul> <li>Các dự án được phân chia quản lý theo thời gian dự án: Kế hoạch ngắn hạn (hàng năm) – trung hạn (5 năm) – dài hạn (chiến lược 5-10 năm)</li> <li>Mỗi dự án được quản lý chi tiết thông qua các thông tin thuộc các chỉ số khác nhau: Thông tin hợp đồng, Thông tin tổng hợp, FDP, BCDT (báo cáo đầu tư), Kế hoạch, Thực hiện, Dự báo, Hiệu quả kinh tế, Tài liệu. <em>Ví dụ:</em></li> </ul> </li> <li><em><u>Thông tin hợp đồng</u></em><em>:</em></li> </ul> <em>Hiển thị các thông tin chi tiết liên quan đến hợp đồng. Với phần dữ liệu này, doanh nghiệp có thể lựa chọn để chuyên viên nhập liệu thông tin thủ công vào hệ thống, hoặc sử dụng <strong>công nghệ nhận dạng chữ in, chữ viết tay bóc tách thông tin tự động (AX) </strong> giúp bóc tách dữ liệu trong file hợp đồng, trích xuất dữ liệu ra các trường quan trọng để lưu trữ tổng hợp hoặc phục vụ tìm kiếm thông tin về sau, tuỳ vào nhu cầu khai thác sử dụng dữ liệu của doanh nghiệp.</em> <em> <img class="alignnone wp-image-10447 size-large" src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/10/CS-5.1-1024x603.png" alt="" width="1024" height="603" /></em> <em><img class="alignnone wp-image-10448 size-large" src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/10/CS-5.2-1024x597.png" alt="" width="1024" height="597" /></em> <ul> <li><em><u>Tài liệu, hồ sơ dự án</u></em><em>: Cho phép kết nối tới tài liệu văn bản được lưu trữ trong <strong>Hệ thống số hóa, thu nhận,lưu trữ, quản lý và khai thác dữ liệu (AXD)</strong> được coi là kho lưu trữ trung tâm của doanh nghiệp để lấy ra các văn bản tài liệu liên quan tới dự án.</em></li> </ul> <em> </em> <em> </em> <ul> <li>Các kế hoạch thường xuyên được cập nhật qua các chỉ số đặc trưng trong ngành: Danh sách dự án thuộc kế hoạch, Gia tăng trữ lượng (thông tin thực hiện qua từng quý, từng năm), Sản lượng, Đầu tư (được quản lý theo 4 chi phí đặc thù: CP dọn mỏ, CP thăm dò, CP phát triển, CP vận hành), Tài chính, Chi phí điều hành.</li> </ul> <img class="alignnone wp-image-10449 size-large" src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/10/CS-5.3-1024x250.png" alt="" width="1024" height="250" /> <em> <img class="alignnone wp-image-10450 size-large" src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/10/CS-5.4-1024x408.png" alt="" width="1024" height="408" /></em> <ul> <li>Với các số liệu cụ thể được cập nhật thường xuyên liên tục, và dựa trên các công thức tính toán đặc thù của ngành, hệ thống sẽ giúp đưa ra các báo cáo tổng quan kèm dự báo cụ thể theo từng dự án – kế hoạch cụ thể.</li> </ul> <img class="alignnone wp-image-10451 size-large" src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/10/CS-5.5-1024x414.png" alt="" width="1024" height="414" /> Với giải pháp <strong>Hệ thống quản lý trực tuyến về đầu tư </strong>từ Cyber Eye, PVEP có thể kiểm soát chi tiết vòng đời của các dự án và kế hoạch đầu tư, các thành viên phòng ban Đầu tư Dự án và Chiến lược – Kế hoạch của PVEP có thể kết hợp làm việc mọi lúc mọi nơi trên một nền tảng chung bảo mật, tiếp cận được thông tin dữ liệu về báo cáo chi tiết kèm dự đoán tương lai đi kèm, xoá bỏ các khó khăn trong khâu quản lý thông tin đầu tư nội bộ lâu nay.  

CASE STUDY 10: NHẬN DẠNG & BÓC TÁCH BẢO HIỂM Ô TÔ

<ul> <li>Hệ thống được triển khai trên môi trường của PTI. <ul> <li>Server triển khai gồm OCR Server (Window Server), Proxy Server (Linux Ubuntu)</li> <li>Các hạng mục triển khai gồm <ul> <li>AX Service (Dịch vụ OCR của CE Tech)</li> <li>Restfull API Service</li> <li>Proxy (Cập nhật cấu hình cho Nginx)</li> </ul> </li> <li>Đầu vào là hóa đơn do PTI cung cấp dưới dạng file ảnh (bao gồm bảo hiểm ô tô bắt buộc, tự nguyện)</li> <li>Kết quả đầu ra là API. CE Tech cung cấp tài liệu để PTI tiến hành tích hợp API vào phần mềm nghiệp vụ.</li> </ul> </li> </ul> <img class="alignnone wp-image-10441 size-large" src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/10/CS-4.0-1024x433.png" alt="" width="1024" height="433" /> <ul> <li>Các trường dữ liệu đã được nhận dạng và trích xuất và đã được cung cấp qua API, cụ thể: <ul> <li>Liên quan đến bảo hiểm ô tô bắt buộc</li> </ul> </li> </ul> <img class="aligncenter wp-image-10442" src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/10/CS-4.1.png" alt="" width="539" height="473" /> <ul> <li style="list-style-type: none;"> <ul> <li>Liên quan đến bảo hiểm ô tô tự nguyện</li> </ul> </li> </ul> <img class="aligncenter wp-image-10443 size-full" src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/10/CS-4.2.png" alt="" width="539" height="542" />  

CASE STUDY 9: NHẬN DẠNG & BÓC TÁCH HÓA ĐƠN

<ul> <li>Hệ thống được triển khai trên môi trường cloud của CE Tech. <ul> <li>Đầu vào là hóa đơn do TPBank cung cấp dưới dạng file pdf (bao gồm hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử)</li> <li>Kết quả đầu ra là API. CE Tech cung cấp tài liệu tích hợp API để sử dụng và khai thác dịch vụ nhận dạng và bóc tách</li> </ul> </li> <li>Các trường dữ liệu đã được nhận dạng và trích xuất, cụ thể: <ul> <li>Các thông tin cần nhận dạng với hóa đơn giấy</li> </ul> </li> </ul> <table width="708"> <tbody> <tr> <td width="45"><strong>STT</strong></td> <td width="213"><strong>Danh mục</strong></td> <td width="114"><strong>Loại dữ liệu</strong></td> <td width="337"><strong>Ghi chú</strong></td> </tr> <tr> <td width="45">1</td> <td width="213">Đơn vị bán hàng</td> <td width="114">Text</td> <td width="337">Trong trường hợp có dấu đề lên Cần lấy thông tin đơn vị bán hàng trên dấu đỏ</td> </tr> <tr> <td width="45">2</td> <td width="213">Mã số thuế đơn vị bán</td> <td width="114">Text</td> <td width="337">MST người bán 10 với tổng công ty hoặc 13 chữ số với chi nhánh/ đơn vị trực thuộc Trong trường hợp có dấu đề lên Cần lấy thông tin mã số thuế trên dấu đỏ</td> </tr> <tr> <td width="45">3</td> <td width="213">Mẫu số</td> <td width="114">Text</td> <td width="337">Mẫu số bao gồm 11 ký tự</td> </tr> <tr> <td width="45">4</td> <td width="213">Ký hiệu</td> <td width="114">Text</td> <td width="337">Ký hiệu bao gồm 6 ký tự</td> </tr> <tr> <td width="45">5</td> <td width="213">Số hóa đơn</td> <td width="114">Number</td> <td width="337">Gồm 7 chữ số</td> </tr> <tr> <td width="45">6</td> <td width="213">Ngày hóa đơn</td> <td width="114">Text</td> <td width="337"></td> </tr> <tr> <td width="45">7</td> <td width="213">Đơn vị mua hàng</td> <td width="114">Text</td> <td width="337">Ngân hàng thương mai cổ phần Tiên Phong hoặc Ngân hàng TMCP Tiên Phong</td> </tr> <tr> <td width="45">8</td> <td width="213">Mã số thuế đơn vị mua hàng</td> <td width="114">Text</td> <td width="337">0102744865</td> </tr> <tr> <td width="45">9</td> <td width="213">Địa chỉ đơn vị mua</td> <td width="114">Text</td> <td width="337">Tòa nhà TPBank, 57 Lý Thường Kiệt, P.Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội</td> </tr> <tr> <td width="45">10</td> <td width="213">Tên hàng hóa dịch vụ</td> <td width="114">Text</td> <td width="337">Chỉ lấy tên hàng hóa dịch vụ theo dòng đầu tiên</td> </tr> <tr> <td width="45">11</td> <td width="213">Tiền hàng</td> <td width="114">Number</td> <td width="337">Tiền hàng trước thuế</td> </tr> <tr> <td width="45">12</td> <td width="213">Tiền thuế</td> <td width="114">Number</td> <td width="337">Tiền VAT</td> </tr> <tr> <td width="45">13</td> <td width="213">Tổng số tiền thanh toán</td> <td width="114">Number</td> <td width="337"> <ul> <li>Tiền hàng sau thuế</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>   <ul> <li style="list-style-type: none;"> <ul> <li>Các thông tin cần nhận dạng với hóa đơn điện tử</li> </ul> </li> </ul> <table width="732"> <tbody> <tr> <td width="45"><strong>STT</strong></td> <td width="201"><strong>Danh mục</strong></td> <td width="138"><strong>Loại dữ liệu</strong></td> <td width="348"><strong>Ghi chú</strong></td> </tr> <tr> <td width="45">1</td> <td width="201">Đơn vị bán hàng</td> <td width="138">Text</td> <td width="348"></td> </tr> <tr> <td width="45">2</td> <td width="201">Mã số thuế đơn vị bán</td> <td width="138">Text</td> <td width="348">MST người bán 10 với tổng công ty hoặc 13 chữ số với chi nhánh/ đơn vị trực thuộc</td> </tr> <tr> <td width="45">3</td> <td width="201">Mẫu số</td> <td width="138">Text</td> <td width="348">Mẫu số bao gồm 11 ký tự</td> </tr> <tr> <td width="45">4</td> <td width="201">Ký hiệu</td> <td width="138">Text</td> <td width="348">Ký hiệu bao gồm 6 ký tự</td> </tr> <tr> <td width="45">5</td> <td width="201">Số hóa đơn</td> <td width="138">Number</td> <td width="348">Gồm 7 chữ số</td> </tr> <tr> <td width="45">6</td> <td width="201">Ngày hóa đơn</td> <td width="138">Text</td> <td width="348"></td> </tr> <tr> <td width="45">7</td> <td width="201">Đơn vị mua hàng</td> <td width="138">Text</td> <td width="348">Ngân hàng thương mai cổ phần Tiên Phong hoặc Ngân hàng TMCP Tiên Phong</td> </tr> <tr> <td width="45">8</td> <td width="201">Mã số thuế đơn vị mua hàng</td> <td width="138">Text</td> <td width="348">0102744865</td> </tr> <tr> <td width="45">9</td> <td width="201">Địa chỉ đơn vị mua</td> <td width="138">Text</td> <td width="348">Tòa nhà TPBank, 57 Lý Thường Kiệt, P.Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội</td> </tr> <tr> <td width="45">10</td> <td width="201">Tên hàng hóa dịch vụ</td> <td width="138">Text</td> <td width="348">Chỉ lấy tên hàng hóa dịch vụ theo dòng đầu tiên</td> </tr> <tr> <td width="45">11</td> <td width="201">Tiền hàng</td> <td width="138">Number</td> <td width="348">Tiền hàng trước thuế</td> </tr> <tr> <td width="45">12</td> <td width="201">Tiền thuế</td> <td width="138">Number</td> <td width="348">Tiền VAT</td> </tr> <tr> <td width="45">13</td> <td width="201">Tổng số tiền thanh toán</td> <td width="138">Number</td> <td width="348">Tiền hàng sau thuế</td> </tr> <tr> <td width="45">14</td> <td width="201">Website tra cứu hóa đơn</td> <td width="138">Text</td> <td width="348">Xuất hiện ở cuối trang</td> </tr> <tr> <td width="45">15</td> <td width="201">Mã tra cứu hóa đơn</td> <td width="138">Text</td> <td width="348">Xuất hiện ở cuối trang</td> </tr> </tbody> </table>  

CASE STUDY 8: HT KHO LƯU TRỮ ĐIỆN TỬ TẠI HONDA VN

<ul> <li>Hệ thống xây dựng cho phòng kế toán, Phòng kế toán có thể tạo kho trong phòng kế toán và các phòng khác tương tác mượn-trả chứng từ.</li> <li>Hệ thống tích hợp công nghệ nhận dạng và bóc tách thông tin tự động AX do công ty CE TEch là chủ sở hữu, đạt độ chính xác cao và dễ tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.</li> <li>Hệ thống đáp ứng performance: OCR: 1300 pages/ 08 hours (độ phân giải tối thiểu 300 DPI- độ chính xác >= 90%), Upload 7600 page scan/ 08 hours.</li> <li>Hệ thống có cơ chế đăng nhập, có password policy tuân theo quy định bảo mật.</li> <li>Các quy trình được áp dụng triển khai tại Honda <ul> <li>Quy trình Maintain master data process</li> </ul> </li> </ul> <img class="alignnone wp-image-10432 size-large" src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/10/CS-2-1024x564.png" alt="" width="1024" height="564" /> <ul> <li style="list-style-type: none;"> <ul> <li>Quy trình lưu kho tài liệu (CR, JV, BTV)</li> </ul> </li> </ul> <img class="alignnone wp-image-10433 size-full" src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/10/CS-2.1.png" alt="" width="1288" height="639" /> <ul> <li style="list-style-type: none;"> <ul> <li>Quy trình mượn trả chứng từ dành cho nhân viên</li> </ul> </li> </ul> <img class="alignnone wp-image-10434 size-full" src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/10/CS-2.2.png" alt="" width="1266" height="630" /> <ul> <li style="list-style-type: none;"> <ul> <li>Quy trình mượn trả chứng từ bản cứng</li> </ul> </li> </ul> <img class="alignnone wp-image-10435 size-large" src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/10/CS-2.3-1024x508.png" alt="" width="1024" height="508" /> <ul> <li style="list-style-type: none;"> <ul> <li>Quy trình lưu kho chứng từ kế toán (PR, JV, INV)</li> </ul> </li> </ul> <img class="alignnone wp-image-10436 size-large" src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/10/2.4-1024x537.png" alt="" width="1024" height="537" />  

CASE STUDY 7: SỐ HÓA DỮ LIỆU DÂN CƯ

<ul> <li>Hệ thống tích hợp công nghệ nhận dạng và bóc tách thông tin tự động AX do công ty CE TEch là chủ sở hữu, đạt độ chính xác cao và dễ tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.</li> <li>Hệ thống nhận dạng và bóc tách trang A4 không giới hạn thời gian sử dụng Cho phép khách hàng gia hạn số trang sử dụng.</li> <li>Chỉnh sửa, bổ sung chức năng phần mềm thu nhận, lưu trữ và khai thác tài liệu. Tích hợp phần mềm nhận dạng và bóc tách thông tin tự động.</li> <li>Xây dựng Form nhận dạng biểu mẫu trích xuất thông tin tự động, tích hợp vào phần mềm thu nhận, lưu trữ và khai thác tài liệu.</li> </ul> <img class="alignnone wp-image-10429 size-large" src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/10/CS-1-1024x385.png" alt="" width="1024" height="385" /> <h4></h4>

CASE STUDY 6: QUẢN LÝ VĂN BẢN THÔNG MINH

<style>/*! elementor - v3.7.6 - 15-09-2022 */<br />.elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}</style> <h3>Giải pháp quản lý văn bản, tài liệu thông minh cho đơn vị sản xuất</h3> Công tác quản lý văn bản là một trong các hoạt động không thể thiếu trong hoạt động quản lý của tất cả các cơ quan, tổ chức nhằm đảm bảo thông tin bằng văn bản phục vụ kịp thời cho việc lãnh đạo, quản lý điều hành công việc, cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, tổ chức.<strong> Giải pháp quản lý văn bản</strong><strong>, tài liệu của Cyber Eye</strong> được áp dụng cho dự án khách hàng là đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng, có quy mô gồm 04 công ty thành viên, 05 nhà máy và hơn 1000 đại lý phân phối trên toàn quốc. Nhận thấy sự cần thiết và sự lớn dần của doanh nghiệp, khách hàng quyết định đưa <strong>giải pháp quản lý văn bản, tài liệu của <a href="https://cybereye.vn/ve-cong-ty/">Cyber Eye </a></strong>vào triển khai nhằm mục đích: Quản lý lưu trữ tất cả các văn bản và tối ưu hóa quy trình <strong>ISO 9001:2015</strong>; Hợp nhất toàn bộ văn bản và lữu trữ tập trung trong một cơ sở dữ liệu; Đẩy nhanh quy trình công việc giữa các đại lý, nhà máy với văn phòng trung tâm để nâng cao hiệu quả kinh doanh. <style>/*! elementor - v3.7.6 - 15-09-2022 */<br />.elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=".svg"]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block}</style> <img src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/05/Document-Management-System-Software-Converted.png" sizes="(max-width: 3750px) 100vw, 3750px" srcset="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/05/Document-Management-System-Software-Converted.png 3750w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/05/Document-Management-System-Software-Converted-300x133.png 300w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/05/Document-Management-System-Software-Converted-1024x455.png 1024w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/05/Document-Management-System-Software-Converted-768x341.png 768w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/05/Document-Management-System-Software-Converted-1536x683.png 1536w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/05/Document-Management-System-Software-Converted-2048x910.png 2048w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/05/Document-Management-System-Software-Converted-600x267.png 600w" alt="" width="3750" height="1667" /> <h2>!</h2> Hiện nay các loại văn bản, tài liệu, hợp đồng được lưu trữ rời rạc trên các ổ đĩa máy tính cá nhân, không có tính logic, mất mát thông tin khi nhân viên nghỉ việc. Nhiệm vụ công việc được giao rời rạc qua nhiều kênh thông tin: E-mail, Zalo, Skype. CBNV và lãnh đạo không kiểm soát được trạng thái của công việc, nhiệm vụ (Đã thực hiện, Đang thực hiện và Chưa thực hiện); không biết được deadline của công việc, nhiệm vụ; lãnh đạo không biết được CBNV nào thường xuyên quá deadline. Hệ thống vận hành chung chưa tối ưu được tốc độ xử lý công việc, đánh giá chất lượng công việc không minh bạch, theo cảm tính. CBNV không theo dõi được trạng thái phê duyệt của các loại đề xuất (hồ sơ, tờ trình, văn bản của tôi), quy trình có gặp vướng mắc gì không.Lãnh đạo tốn nhiều thời gian phê duyệt và không phê duyệt kịp thời khi vắng mặt tại văn phòng hoặc đi công tác. Kéo theo đó doanh nghiệp tốn nhiều chi phí để chuyển phát hồ sơ trình ký, mất nhiều thời gian di chuyển để trình ký hồ sơ. <h5>Giải pháp</h5> <h5>Quản lý lịch làm việc</h5> Các tính năng của <strong>giải pháp quản lý văn bản, tài liệu của Cyber Eye </strong>đã hỗ trợ doanh nghiệp trong nhiều khâu quản lý vận hành, cụ thể. Với những tính năng ghi nhận lịch làm việc giúp CBNV quản lý công việc cá nhân và công việc kết hợp, thiết lập tùy chỉnh công việc lặp lại kèm thông báo nhắc việc của hệ thống, giúp CBNV quản lý công việc một cách trực quan, rõ ràng: <figure><img src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/05/lich-lam-viec.png" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" srcset="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/05/lich-lam-viec.png 916w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/05/lich-lam-viec-300x200.png 300w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/05/lich-lam-viec-768x509.png 768w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/05/lich-lam-viec-600x398.png 600w" alt="" width="640" height="424" /><figcaption>Xem lịch làm việc</figcaption></figure> <figure><img src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/05/dieu-chinh-lich-lam-viec-e1663819043337.png" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" srcset="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/05/dieu-chinh-lich-lam-viec-e1663819043337.png 891w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/05/dieu-chinh-lich-lam-viec-e1663819043337-300x82.png 300w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/05/dieu-chinh-lich-lam-viec-e1663819043337-768x211.png 768w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/05/dieu-chinh-lich-lam-viec-e1663819043337-600x165.png 600w" alt="" width="640" height="176" /><figcaption>Nhắc lịch công việc</figcaption></figure> <h5>Quản lý luồng quy trình công việc</h5> Tổ chức công việc theo quy trình chung của doanh nghiệp, giúp CBNV thực hiện nhiệm vụ theo quy trình được định sẵn kèm tính năng <strong><em>Ghi nhận công lao động thực tế </em></strong>phục vụ đo và báo cáo thời gian thực hiện công việc của CBNV. <figure><img src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/05/luong-quy-trinh-1024x767.png" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" srcset="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/05/luong-quy-trinh-1024x767.png 1024w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/05/luong-quy-trinh-300x225.png 300w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/05/luong-quy-trinh-768x575.png 768w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/05/luong-quy-trinh-600x449.png 600w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/05/luong-quy-trinh.png 1126w" alt="" width="640" height="479" /><figcaption>Quy trình mua sắm</figcaption></figure> <figure><img src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/05/nhiem-vu-moi.png" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" srcset="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/05/nhiem-vu-moi.png 954w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/05/nhiem-vu-moi-300x200.png 300w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/05/nhiem-vu-moi-768x510.png 768w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/05/nhiem-vu-moi-600x398.png 600w" alt="" width="640" height="425" /><figcaption>Màn hình việc được giao qua quy trình</figcaption></figure> <h5>Dashboard</h5> Màn hình dashboard giúp người dùng truy cập nhanh tới các nhiệm vụ cần thực hiện. <figure><img src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/05/dashboard-quy-trinh-1024x466.png" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" srcset="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/05/dashboard-quy-trinh-1024x466.png 1024w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/05/dashboard-quy-trinh-300x136.png 300w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/05/dashboard-quy-trinh-768x349.png 768w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/05/dashboard-quy-trinh-1536x698.png 1536w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/05/dashboard-quy-trinh-600x273.png 600w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/05/dashboard-quy-trinh.png 1834w" alt="" width="640" height="291" /><figcaption>Thống kê số lượng quy trình</figcaption></figure> <figure><img src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/05/dashboard-quy-trinh-2-1024x489.jpg" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" srcset="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/05/dashboard-quy-trinh-2-1024x489.jpg 1024w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/05/dashboard-quy-trinh-2-300x143.jpg 300w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/05/dashboard-quy-trinh-2-768x367.jpg 768w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/05/dashboard-quy-trinh-2-1536x734.jpg 1536w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/05/dashboard-quy-trinh-2-600x287.jpg 600w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/05/dashboard-quy-trinh-2.jpg 1884w" alt="" width="640" height="306" /><figcaption>Dashboard điều hành</figcaption></figure> <h5>Kết quả sau khi triển khai</h5> <strong>Giải pháp quản lý văn bản, tài liệu của Cyber Eye</strong> phát huy tác dụng lớn trong việc hỗ trợ doanh nghiệp vận hành và quản lý. Trước khi sử dụng <strong>giải pháp quản lý văn bản, tài liệu của Cyber Eye</strong>, dù đã có sẵn ISO 9001:2015 nhưng doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý công việc hàng ngày và hồ sơ tài liệu. Ứng dụng phần mềm vào công tác quản lý và vận hành giúp cho các quy trình công việc trở nên minh bạc, trực quan và rõ ràng; tốc độ luân chuyển giấy tờ để phê duyệt không còn gặp vướng mắc. <strong>Giải pháp quản lý văn bản, tài liệu của Cyber Eye</strong> vận hành ổn định, hiệu suất hệ thống xử lý nhanh, ứng dụng được nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server, PostgreSQL, Linux, Oracle... Đặc biệt, phần quy trình có tính mở và linh động, có sẵn nhiều loại điều kiện như hạn mức tài chính, vai trò, số ngày nghỉ phép, cho phép thiết lập nhiều điều kiện (điều kiện lồng ghép điều kiện). Doanh nghiệp có thể tự xây dựng khi có quy trình (thêm mới) được ban hành và sửa những quy trình (cũ) đã xây dựng mà không cần sự hỗ trợ của nhà cung cấp giải pháp. <h5>Dự án khác</h5> <a href="https://cybereye.vn/rt-portfolios/case-study-bao-in-thoi-cong-nghe-so-voi-giai-phap-so-hoa-bao-giay-cua-cyber-eye/"><img src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/04/bao-nhan-dan-ill01-410x410.png" sizes="(max-width: 410px) 100vw, 410px" srcset="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/04/bao-nhan-dan-ill01-410x410.png 410w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/04/bao-nhan-dan-ill01-150x150.png 150w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/04/bao-nhan-dan-ill01-220x220.png 220w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/04/bao-nhan-dan-ill01-87x87.png 87w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/04/bao-nhan-dan-ill01-300x300.png 300w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/04/bao-nhan-dan-ill01-100x100.png 100w" alt="" width="410" height="410" /></a> <a href="https://cybereye.vn/rt-portfolio-category/so-hoa/" rel="tag">Số hóa</a> <h4><a href="https://cybereye.vn/rt-portfolios/case-study-bao-in-thoi-cong-nghe-so-voi-giai-phap-so-hoa-bao-giay-cua-cyber-eye/">Báo in thời công nghệ số</a></h4> <a href="https://cybereye.vn/rt-portfolios/case-study-4-giai-phap-boc-tach-du-lieu-ax-ket-hop-cong-nghe-rpa-tu-dong-hoa-nghiep-vu-xu-ly-hoa-don-trong-doanh-nghiep/"><img src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/09/ocr-410x410.jpg" sizes="(max-width: 410px) 100vw, 410px" srcset="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/09/ocr-410x410.jpg 410w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/09/ocr-150x150.jpg 150w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/09/ocr-220x220.jpg 220w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/09/ocr-87x87.jpg 87w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/09/ocr-300x300.jpg 300w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/09/ocr-100x100.jpg 100w" alt="" width="410" height="410" /></a> <a href="https://cybereye.vn/rt-portfolio-category/cong-nghe/" rel="tag">Công nghệ</a> <h4><a href="https://cybereye.vn/rt-portfolios/case-study-4-giai-phap-boc-tach-du-lieu-ax-ket-hop-cong-nghe-rpa-tu-dong-hoa-nghiep-vu-xu-ly-hoa-don-trong-doanh-nghiep/">Bóc tách dữ liệu kết hợp RPA</a></h4> <a href="https://cybereye.vn/rt-portfolios/case-study-3-xu-ly-nhan-dang-hoa-don-dau-vao-bang-cong-nghe-nhan-dang-va-boc-tach-thong-tin-tu-dong-ax/"><img src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/09/ocr-invoice-410x410.jpg" sizes="(max-width: 410px) 100vw, 410px" srcset="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/09/ocr-invoice-410x410.jpg 410w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/09/ocr-invoice-150x150.jpg 150w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/09/ocr-invoice-220x220.jpg 220w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/09/ocr-invoice-87x87.jpg 87w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/09/ocr-invoice-300x300.jpg 300w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/09/ocr-invoice-100x100.jpg 100w" alt="" width="410" height="410" /></a> <a href="https://cybereye.vn/rt-portfolio-category/cong-nghe/" rel="tag">Công nghệ</a> <h4><a href="https://cybereye.vn/rt-portfolios/case-study-3-xu-ly-nhan-dang-hoa-don-dau-vao-bang-cong-nghe-nhan-dang-va-boc-tach-thong-tin-tu-dong-ax/">Xử lý hóa đơn với công nghệ AX</a></h4>

CASE STUDY 5: BÁO IN THỜI CÔNG NGHỆ SỐ

  <h3>Giải pháp báo in thời công nghệ số với giải pháp số hóa báo giấy của Cyber Eye</h3> Cách mạng 4.0 đang gây ra tác động mạnh mẽ và rõ rệt tới nền báo chí nói chung và Việt Nam nói riêng. Tồn tại song song và gây ra áp lực cạnh tranh cho ngành báo chí hiện nay là các mạng xã hội thông dụng và phổ biến như Facebook, Google…; không chỉ vượt trội về công nghệ so với báo chí truyền thống, các trang mạng xã hội này còn là nguồn cung cấp thông tin khổng lồ và nhanh chóng cho cộng đồng bạn đọc Việt Nam. Theo báo cáo, số lượng độc giả trả tiền cho tin tức trực tuyến trên toàn thế giới đang ngày càng tăng ngay cả khi mức độ tin tưởng vào các phương tiện truyền thông nói chung vẫn còn rất thấp. Hơn nữa, báo giấy truyền thống cũng bộc lộ nhược điểm nhất định, số lượng báo in phát hành lại bị ảnh hưởng nặng nề bởi các biện pháp giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. <img class="alignnone wp-image-11232" src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/04/bao-nhan-dan-doc.png" alt="" width="800" height="450" />   <h5>Đổi mới để phát huy giá trị</h5> Theo <em>Le Monde</em>, trong xu thế toàn cầu hóa thông tin, việc các báo điện tử trở thành lựa chọn ưu tiên hàng đầu của độc giả là điều dễ hiểu. Bởi thể loại báo này có thể cập nhật hay chỉnh sửa thông tin từng giờ, từng phút. Trong khi đó, việc này đối với thể loại báo in lại là điều khó khăn. Ngoài ra, trên các trang báo điện tử thường có số lượng thông tin lớn với nội dung bao quát khá đa dạng, không bị giới hạn trong khuôn khổ nhất định. Vì vậy, làm thế nào để báo in có thể cạnh tranh với báo điện tử để tồn tại đang là bài toán khiến các tòa soạn trên thế giới đau đầu. Dù vậy, nhiều chuyên gia nghiên cứu cho rằng, ngày nay, độc giả dù ưa chuộng báo điện tử nhưng báo in vẫn còn chỗ đứng nhất định trong lòng họ. Đối với họ, báo điện tử có ưu điểm là tiện lợi trong việc tra cứu tin tức, nhưng độ tin cậy từ các thông tin trên mạng chỉ khoảng 50%. Không chỉ vậy, độ phủ sóng của báo in vẫn được cho là rộng hơn báo điện tử. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, phần lớn những người ưa thích báo điện tử, báo mạng là người dân tại các thành phố hay đô thị lớn. <img class="alignnone wp-image-11226" src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/04/bao-nhan-dan-ill02-1024x689-1.jpg" alt="" width="800" height="538" />   Ngược lại, tại những khu vực xa xôi hơn, khi người dân khó có thể tiếp cận internet thì báo giấy lại có tần suất xuất hiện lớn hơn. Thí dụ điển hình cho trường hợp này là Ấn Độ. Theo ước tính của <em>Forbes</em>, khoảng 80% dân số Ấn Độ không được tiếp cận thường xuyên với internet, do đó quốc gia này hiện có hơn 82.000 đầu báo, với tổng lượng phát hành khoảng 110 triệu bản/ngày. Ngoài ra, điều quan trọng nhất quyết định giá trị của báo in, theo <em>Le Figaro</em>, chính là nội dung của các bài báo. Theo đó, dù có chậm hơn trong việc cung cấp thông tin tới độc giả so báo điện tử, song những sản phẩm trên báo in lại có nội dung rõ ràng, rành mạch, đi vào chiều sâu và được kiểm chứng thay vì chỉ đưa ra tin tức nhanh như báo mạng. Do có thêm thời gian sáng tạo và chỉnh sửa, những câu từ trên báo in cũng được đánh giá là mượt mà hơn hẳn báo mạng. Từ đó, những thông điệp truyền tải từ loại hình báo này cũng đi vào lòng người và lưu lại lâu hơn. Cách thức này đã giúp báo in có thể duy trì được lượng độc giả của mình. <img class="alignnone wp-image-11227" src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/04/bao-nhan-dan-1024x670-1.png" alt="" width="800" height="523" /> <figure><figcaption>Các ấn phẩm báo Nhân Dân đã được số hóa</figcaption></figure> Dù không thể phủ nhận những giá trị của báo in, giới phân tích cũng cho rằng, cùng với truyền hình, phát thanh và phim ảnh trước đây, báo in cần có sự thay đổi để phát triển và khẳng định hơn nữa vị trí của mình trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay. Vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị điều quan trọng nhất để báo giấy có thể tạo ra sự khác biệt với các thể loại báo chí khác, chính là việc đổi mới trong cách thức tiếp cận nguồn tin, đầu tư hơn nữa vào nội dung bài viết, đồng thời biết cách tiếp thu ý kiến của độc giả. <img class="alignnone wp-image-11228" src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/04/Tim-bao-nhan-dan.png" alt="" width="800" height="396" /> <figure><figcaption>Tìm kiếm ấn phẩm dựa trên từ khóa về tên, nội dung; tìm kiếm theo bộ lọc nâng cao <img class="alignnone wp-image-11229" src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/04/Bao-the-gio.png" alt="" width="800" height="340" /></figcaption></figure> <figure><figcaption>Hỗ trợ full-text-search cho phép tìm kiếm nội dung tương ứng trên toàn bộ bài báo</figcaption></figure> Với những thực trạng nêu trên, việc chuyển đổi số được xác định là xu thế tất yếu của ngành báo chí. Tiếp nguồn năng lượng đón đầu cùng xu thế điện tử hóa sản phẩm báo chí, chúng tôi đã thực hiện dự án thư viện báo điện tử và đưa vào nhiều công nghệ có thể kể đến là công nghệ nhận diện ký tự quang học AX OCR, công nghệ PDF 2 lớp searchable, tự động khoanh vùng bài báo, tự động nhận diện vùng (tiêu đề, nội dung, ảnh) và tự động bóc tách nội dung thông tin bài báo. <img class="alignnone wp-image-11230" src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/04/bao-nhan-dan-4-.png" alt="" width="800" height="344" /> <figure><figcaption>Menu định vị và trỏ đến vị trí các bài báo thuộc một trang bất kỳ trong tờ báo</figcaption></figure> Việc ứng dụng công nghệ vào ngành báo chí, cụ thể là số hóa báo giấy truyền thống thành các bài báo điện tử có thể khai thác trực tuyến được coi là bước thực hiện hiện đại hóa của ngành báo chí, giúp gia tăng trải nghiệm cho bạn đọc. Cyber Eye cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển đổi số và các giải pháp giúp cho các doanh nghiệp thay đổi mô thức thực hiện công việc, mọi quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh đã được cải tiến và tự động hóa, từ đó nâng cao hiệu quả năng suất, hiệu suất làm việc, giảm các chi phí quản trị vận hành với <a href="https://cybereye.vn/san-pham/" target="_blank" rel="noopener">hệ sinh thái các sản phẩm công nghệ</a> sau: <ol> <li>HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA QUY TRÌNH DOANH NGHIỆP – AXA.</li> <li>HỆ THỐNG LƯU TRỮ ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ – AX.DMS.</li> <li>PHẦN MỀM SỐ HÓA QUY TRÌNH – AX.BPM.</li> <li>PHẦN MỀM SỐ HÓA TÀI LIỆU THÔNG MINH – AXE.</li> <li>PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI LIỆU THÔNG MINH – AXD</li> </ol>

CASE STUDY 4: BÓC TÁCH DỮ LIỆU KẾT HỢP RPA

  <h3>Giải pháp bóc tách dữ liệu AX kết hợp công nghệ RPA tự động hóa nghiệp vụ xử lý hóa đơn trong doanh nghiệp</h3> Qua thời gian, công tác xử lý hệ thống hồ sơ tài liệu của doanh nghiệp bằng phương pháp thủ công đã bộc lộ nhiều hạn chế và khó khăn, khiến cho luồng quy trình vận hành của doanh nghiệp bị chậm trễ và ảnh hưởng. Sự ra đời của công nghệ nhận dạng ký tự quang học OCR nói chung và công nghệ<a href="https://cybereye.vn/san-pham-axa/"><em><strong> AX OCR</strong></em></a> của <strong>Cyber Eye</strong> nói riêng là một phát minh công nghệ lớn, mang lại nhiều giá trị to lớn cho con người trong thời đại số, giúp cắt giảm các thao tác thủ công và giảm thiểu sai sót của con người trong việc tổng hợp và nhập liệu thủ công các thông tin trong giấy tờ, biểu mẫu của doanh nghiệp.   <img class="aligncenter" src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/09/3dc54ff4fe1624979d3fd1c3e73d3fc5.gif" alt="" width="1920" height="1080" /> Khác với quy trình xử lý hóa đơn truyền thống yêu cầu nhập liệu bằng tay, công nghệ AX tiên tiến giúp quy trình thực hiện hoàn toàn tự động và chỉ mất từ 3 – 5 giây cho mỗi hóa đơn. Xử lý hóa đơn là bước khởi đầu cần thiết cho các quy trình quan trọng đằng sau như phê duyệt, thanh toán, kế toán,… Khi quy trình được tự động hóa và tối giảm thời gian xuống chỉ còn vài giây, doanh nghiệp có thể đảm bảo tính liên tục, nhanh chóng cho mọi hoạt động, quy trình tiếp theo trong mô hình hoạt động doanh nghiệp. Không chỉ vậy, sự nhanh chóng trong quy trình xử lý giúp doanh nghiệp giữ được sự tin tưởng và thương hiệu tốt với nhà cung cấp cũng như các đối tác kinh doanh, đem lại lợi ích về mặt lâu dài trong phát triển mối quan hệ với đối tác doanh nghiệp. Khác với quy trình xử lý hóa đơn truyền thống yêu cầu nhập liệu bằng tay, công nghệ AX tiên tiến giúp quy trình thực hiện hoàn toàn tự động và chỉ mất từ 3 – 5 giây cho mỗi hóa đơn. Xử lý hóa đơn là bước khởi đầu cần thiết cho các quy trình quan trọng đằng sau như phê duyệt, thanh toán, kế toán,… Khi quy trình được tự động hóa và tối giảm thời gian xuống chỉ còn vài giây, doanh nghiệp có thể đảm bảo tính liên tục, nhanh chóng cho mọi hoạt động, quy trình tiếp theo trong mô hình hoạt động doanh nghiệp. Không chỉ vậy, sự nhanh chóng trong quy trình xử lý giúp doanh nghiệp giữ được sự tin tưởng và thương hiệu tốt với nhà cung cấp cũng như các đối tác kinh doanh, đem lại lợi ích về mặt lâu dài trong phát triển mối quan hệ với đối tác doanh nghiệp.   <img class="wp-image-11214 aligncenter" src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/03/26e310a06ceda2b3fbfc-768x257-1.jpg" alt="" width="800" height="268" /> <h5>Giải pháp xử lý hóa đơn tự động áp dụng công nghệ RPA</h5> Giải pháp ứng dụng công nghệ RPA với robot giúp <strong>tự động hóa 90%</strong> khối lượng công việc tra cứu, kiểm tra, xuất dữ liệu và lưu trữ hoá đơn cho: <strong>Hóa đơn đầu vào</strong> và <strong>Hóa đơn đầu ra</strong>. <img class="wp-image-11216 size-full aligncenter" src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/03/z3296486302181_df6f9cee61c90b5e5fdf78d1653fb96e.jpg" alt="" width="938" height="436" /> <figure><figcaption>So sánh quy trình nghiệp vụ sau khi có sự tham gia của robot tự động hóa</figcaption></figure> Các trường thông tin được bóc tách bằng <strong><em>công nghệ <a href="https://cybereye.vn/san-pham-ax/">AX</a></em></strong> và áp dụng công nghệ RPA vào quá trình tra cứu xác thực. Sau khi hóa đơn được gửi vào email, robot thực hiện quét và áp dụng công nghệ <a href="https://cybereye.vn/san-pham-axa/"><strong><em>AX OCR</em></strong></a> để bóc ra các trường thông tin trên hóa đơn. Dựa trên các thông tin đã bóc tách, robot tiếp tục thực hiện các thao tác xác thực tính hợp lệ về thông tin của Nhà cung cấp trên Tổng cục thuế, dựa trên 03 thông tin chính (Tên đơn vị, Mã số thuế, Địa chỉ) và trả về kết quả trên hệ thống. <img class="wp-image-11217 size-full aligncenter" src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/03/1111111-768x377-1.png" alt="" width="768" height="377" /> <figure><figcaption>Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin</figcaption></figure> Hệ thống cho phép trích xuất dữ liệu đã bóc tách ra định dạng PDF và XML, phục vụ khai thác và tích hợp sang các hệ thống phần mềm sẵn có của doanh nghiệp. <img class="size-full wp-image-11219 aligncenter" src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/03/aa-1-768x377-1.png" alt="" width="768" height="377" />   <figure><figcaption>Trích xuất thông tin nhận dạng ra PDF và XML</figcaption></figure> Hỗ trợ tìm kiếm thông tin và tra cứu lại tính hợp lệ của hóa đơn sau một thời gian, cho phép xuất file Excel các trường dữ liệu theo nhiều định dạng của các phần mềm kế toán khác nhau. <img class="size-full wp-image-11220 aligncenter" src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/03/123-1-768x366-1.png" alt="" width="768" height="366" /> <figure><figcaption>Tra cứu thuận tiện theo nhiều tiêu chí</figcaption></figure> Công nghệ bóc tách dữ liệu <a href="https://cybereye.vn/san-pham-ax/"><strong><em>AX OCR</em></strong></a> kết hợp giải pháp tự động hóa RPA, tiết kiệm đến 80% thời gian, với độ chính xác lên đến 100%. <h5>Tiết kiệm 80% thời gian</h5> <ul> <li>Thời gian xử lý 01 hóa đơn từ 3 phút còn 30 giây.</li> <li>Robot hoạt động 24/7 và 365 ngày/năm liên tục.</li> </ul> <h5>Tiết kiệm 90% nhân lực</h5> <ul> <li>Nhân lực không cần trực tiếp tham gia vào các quy trình mang tính trùng lặp.</li> <li>Tập trung nguồn lực vào các đầu việc khác.</li> </ul> <h5>Độ chính xác 99%</h5> <ul> <li>Loại bỏ các lỗi sai sót thủ công mà con người thường mắc phải.</li> <li>Đảm bảo độ chính xác 100%.</li> </ul>   <h4></h4> Cyber Eye cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển đổi số và các giải pháp giúp cho các doanh nghiệp thay đổi mô thức thực hiện công việc, mọi quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh đã được cải tiến và tự động hóa, từ đó nâng cao hiệu quả năng suất, hiệu suất làm việc, giảm các chi phí quản trị vận hành với <a href="https://cybereye.vn/san-pham/" target="_blank" rel="noopener">hệ sinh thái các sản phẩm công nghệ</a> sau: <ol> <li>HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA QUY TRÌNH DOANH NGHIỆP – AXA.</li> <li>HỆ THỐNG LƯU TRỮ ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ – AX.DMS.</li> <li>PHẦN MỀM SỐ HÓA QUY TRÌNH – AX.BPM.</li> <li>PHẦN MỀM SỐ HÓA TÀI LIỆU THÔNG MINH – AXE.</li> <li>PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI LIỆU THÔNG MINH – AXD</li> </ol>

CASE STUDY 3: XỬ LÝ HOÁ ĐƠN VỚI CÔNG NGHỆ AX

  <h3>Xử lý nhận dạng hóa đơn bằng công nghệ nhận dạng bóc tách thông tin tự động AX</h3> <strong>Xử lý hóa đơn là một quy trình quan trọng, diễn ra thường xuyên đồng thời yêu cầu lượng lớn thời gian và nguồn lực của doanh nghiệp. Trước làn sóng số hóa kinh doanh, nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn giải pháp OCR, tự động hóa quy trình xử lý hóa đơn để tối ưu năng suất làm việc, nâng cao hiệu quả của mô hình doanh nghiệp.</strong> Xử lý hóa đơn tự động là phương pháp sử dụng phần mềm tích hợp công nghệ nhận dạng và bóc tách thông tin tự động (AX) để trích xuất dữ liệu hóa đơn và lưu trữ kho dữ liệu của doanh nghiệp. <img class="alignnone wp-image-11203 size-full" src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/03/AX.png" alt="" width="800" height="500" />   Xử lý hóa đơn tự động có thể cắt giảm tới 80% thời gian và nguồn lực doanh nghiệp. Ngay khi tiếp nhận, hóa đơn sẽ được quét và ảnh chụp hóa đơn sẽ được hệ thống trích xuất dữ liệu phân tích. Hình thức tự động thu thập dữ liệu này cắt giảm hàng giờ nhập liệu thủ công của nhân viên. Sau đó, phần mềm tự động hóa hóa đơn sẽ tự động trích xuất và chuyển đổi dữ liệu thành dạng văn bản điện tử có thể tìm kiếm được qua vài click chuột. <h3>Quy trình xử lý hóa đơn tự động của Cyber Eye</h3> <strong>Bước 1</strong>: Chụp và tải hình ảnh hóa đơn lên hệ thống. <strong>Bước 2:</strong> Hệ thống xử lý và nhận dạng hóa đơn. <strong>Bước 3:</strong> Đọc và phân loại thông tin. Đưa các thông tin được trích xuất vào từng trường thông tin cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp. Thông tin nhận dạng bên bán <ul> <li>Đơn vị bán hàng</li> <li>Mã số thuế đơn vị bán hàng</li> <li>Mẫu số</li> <li>Ký hiệu</li> <li>Số hóa đơn</li> <li>Ngày hóa đơn</li> </ul> <h5>Thông tin nhận dạng bên mua</h5> <ul> <li>Người mua hàng</li> <li>Đơn vị mua hàng</li> <li>Địa chỉ người mua hàng</li> <li>Mã số thuế người mua hàng</li> </ul> Tên hàng hóa, dịch vụ được thể hiện dưới dạng văn bản. Tiền hàng, tiền thuế, tổng số tiền được thể hiện dưới dạng số. <strong>Bước 4:</strong> Xuất dữ liệu. <ul> <li>Dữ liệu có thể được cung cấp qua API được triển khai trên môi trường của CE hoặc môi trường hiện có của doanh nghiệp.</li> <li>File dữ liệu theo định dạng XLS, XML.</li> </ul> <h3>Những lợi ích tối ưu từ quy trình xử lý hóa đơn tự động</h3> <h5>Tăng tốc quy trình và giảm thiểu thời gian xử lý</h5> Khác với quy trình xử lý hóa đơn truyền thống yêu cầu nhập liệu bằng tay, công nghệ AX tiên tiến giúp quy trình thực hiện hoàn toàn tự động và chỉ mất từ 3 – 5 giây cho mỗi hóa đơn. Xử lý hóa đơn là bước khởi đầu cần thiết cho các quy trình quan trọng đằng sau như phê duyệt, thanh toán, kế toán,… Khi quy trình được tự động hóa và tối giảm thời gian xuống chỉ còn vài giây, doanh nghiệp có thể đảm bảo tính liên tục, nhanh chóng cho mọi hoạt động, quy trình tiếp theo trong mô hình hoạt động doanh nghiệp. Không chỉ vậy, sự nhanh chóng trong quy trình xử lý giúp doanh nghiệp giữ được sự tin tưởng và thương hiệu tốt với nhà cung cấp cũng như các đối tác kinh doanh, đem lại lợi ích về mặt lâu dài trong phát triển mối quan hệ với đối tác doanh nghiệp. <h5>An toàn và bảo mật hơn</h5> Hóa đơn sở hữu nhiều trường thông tin phức tạp như mã số thuế, số tài khoản, mã hóa đơn, số tiền,… khiến việc nhập tay dữ liệu thường xảy ra nhiều sai sót với tỉ lệ lỗi nhập liệu lên tới 20%. Chưa kể nhiều trường hợp xảy ra việc trùng lặp dữ liệu như nhập hai lần cho cùng một hóa đơn,… Dữ liệu đầu vào không được làm sạch có thể ảnh hưởng tới toàn bộ quy trình ký, phê duyệt, thanh toán và kế toán sau này. Không chỉ vậy, việc có nhiều người truy cập vào nguồn dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu đầu vào sẽ không đảm bảo được tính bảo mật và an toàn cho quy trình. Với quy trình xử lý hóa đơn tự động áp dụng công nghệ AX, doanh nghiệp có thể giảm tới 90% tỉ lệ sai sót trong quy trình nhập liệu đầu vào, đảm bảo nguồn dữ liệu sạch để tiến hành lưu trữ, tái sử dụng trong các quy trình cần thiết trong thương lai. Quy trình hoàn toàn tự động được thực hiện bằng máy, nên sẽ giảm thiểu rủi ro về mặt con người, đảm bảo tính an toàn cho nguồn dữ liệu doanh nghiệp. <h5>Lưu trữ và quản lý hóa đơn hiệu quả hơn</h5> Giải pháp Xử lý, nhận dạng hóa đơn đầu vào bằng công nghệ nhận dạng và bóc tách thông tin tự động (AX), hóa đơn sẽ hoàn tất quy trình bằng việc lưu trữ toàn bộ thông tin trong <a href="https://cybereye.vn/san-pham-axd/"><strong>Hệ thống số hóa, thu nhận,lưu trữ, quản lý và khai thác dữ liệu (AXD)</strong></a> được coi là kho lưu trữ trung tâm của doanh nghiệp . Lúc này, doanh nghiệp có thể tạm biệt các tủ hồ sơ chồng chất đầy rủi ro thất lạc hóa đơn như cháy nổ, nấm mốc,… Việc tiêu tốn thời gian tìm kiếm hóa đơn bản giấy để tiến hành đối chiếu cũng sẽ được giải quyết triệt để với công nghệ AX. Công nghệ AX cho phép doanh nghiệp lưu trữ ảnh chụp và thông tin hóa đơn dạng số trên kho dữ liệu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể tiến hành sắp xếp, quản lý dữ liệu lưu trữ theo từng nhóm để đảm bảo tính nhất quán và dễ dàng tái sử dụng dữ liệu nếu cần. Khác với công nghệ scan truyền thống chỉ chuyển đổi thông tin dưới dạng ảnh chụp, công nghệ AX OCR lưu trữ thông tin dưới dạng văn bản số. Khi đó, nhân viên có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin chỉ qua vài click chuột và thông tin có thể được đồng bộ hóa, backup và khôi phục dễ dàng. Khi đó, doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí lưu trữ hóa đơn, tiêu chuẩn hóa quy trình lưu trữ và quản lý hóa đơn để dễ dàng trình diện thông tin trong mỗi đợt kế toán. <h5>Dự án khác</h5> <img class="wp-image-10603" src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/10/Case-4-300x188.jpg" alt="" width="800" height="500" />Cyber Eye cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển đổi số và các giải pháp giúp cho các doanh nghiệp thay đổi mô thức thực hiện công việc, mọi quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh đã được cải tiến và tự động hóa, từ đó nâng cao hiệu quả năng suất, hiệu suất làm việc, giảm các chi phí quản trị vận hành với <a href="https://cybereye.vn/san-pham/" target="_blank" rel="noopener">hệ sinh thái các sản phẩm công nghệ</a> sau: <ol> <li>HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA QUY TRÌNH DOANH NGHIỆP – AXA.</li> <li>HỆ THỐNG LƯU TRỮ ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ – AX.DMS.</li> <li>PHẦN MỀM SỐ HÓA QUY TRÌNH – AX.BPM.</li> <li>PHẦN MỀM SỐ HÓA TÀI LIỆU THÔNG MINH – AXE.</li> <li>PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI LIỆU THÔNG MINH – AXD</li> </ol>

CASE STUDY 1: SỐ HOÁ LỆNH CÔNG TÁC

<style>/*! elementor - v3.7.6 - 15-09-2022 */<br />.elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}</style> <h3>Số hóa lệnh công tác, phiếu công tác phục vụ sản xuất tại các công ty Điện</h3> Với đặc thù là đơn vị sản xuất điện, các công tác sửa chữa, lắp đặt thiết bị luôn cần Lệnh công tác/Phiếu công tác (LCT/PCT), mọi thao tác liên quan đến thiết bị điện, đường dây dẫn điện,… bắt buộc phải lập PTT và phê duyệt PTT nhằm đảm bảo an toàn. Đây là quy trình rất quan trọng, cần phải thực hiện chính xác và đầy đủ trước khi thực hiện thao tác: thay đổi trạng thái, cách ly thiết bị, sửa chữa thiết bị tại hiện trường. Có thể hiểu, Lệnh công tác (LCT) là lệnh viết ra giấy hoặc trực tiếp ra lệnh bằng lời nói để thực hiện công tác. Phiếu công tác (PCT) là giấy cho phép đơn vị công tác làm việc với thiết bị, đường dây. Còn Phiếu thao tác (PTT) là yêu cầu thực hiện thay đổi trạng thái vận hành của thiết bị điện. Trước đây, các loại phiếu này được lập bằng bản giấy, CBCNV tham gia phải điền thông tin, ký tên trực tiếp và tiến hành lưu trữ hồ sơ. <style>/*! elementor - v3.7.6 - 15-09-2022 */<br />.elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=".svg"]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block}</style> <img src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder-150x150.png" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" srcset="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder-150x150.png 150w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder-300x300.png 300w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder-100x100.png 100w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder-600x600.png 600w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder-1024x1024.png 1024w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder-768x768.png 768w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder-220x220.png 220w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder-410x410.png 410w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder-87x87.png 87w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder.png 1200w" alt="" width="150" height="150" /> Để thuận tiện hơn trong việc lập phiếu lưu trữ, tổ công tác Nhiệt điện Cần Thơ tiến hành khảo sát hiện trạng thực tế việc thực hiện PCT/LCT/PTT. Từ đó, xây dựng các quy trình số hóa, phân tích các trường hợp, tình huống cụ thể để tiến hành thống nhất về quy trình, nghiệp vụ xử lý và thông tin các bước thực hiện lên hệ thống. Tổ phối hợp cùng các bộ phận chuyên môn vận hành thực tế để điều chỉnh thích hợp với các yêu cầu về nghiệp vụ và an toàn tại Công ty. <img src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder-150x150.png" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" srcset="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder-150x150.png 150w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder-300x300.png 300w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder-100x100.png 100w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder-600x600.png 600w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder-1024x1024.png 1024w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder-768x768.png 768w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder-220x220.png 220w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder-410x410.png 410w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder-87x87.png 87w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder.png 1200w" alt="" width="150" height="150" /> Sau khi công tác số hóa hoàn tất, việc thực hiện các nội dung, trình tự đối với PCT/LCT/PTT trên các thiết bị di động như điện thoại thông minh, máy tính bảng sẽ hoàn toàn chính xác, tuyệt đối không thể xảy ra thiếu sót, sai sót, thao tác nhầm… gây mất an toàn cho người và thiết bị, CBCNV không thể bỏ sót bất cứ nội dung nào, cũng không thể thay đổi bất cứ thứ tự thao tác nào trên PCT/LCT/PTT. Sự phối hợp giữa các Đơn vị, Lãnh đạo đơn vị với các Điều hành viên (ĐHV), các ĐHV ở các cương vị khác nhau và giữa ĐHV và Nhân viên sửa chữa hoàn toàn có thể phối hợp thao tác dễ dàng, nhanh chóng thông qua mạng Wifi và các thiết bị hỗ trợ (Ipad), mà không cần phải tiếp xúc trực tiếp. <figure><img src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder-150x150.png" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" srcset="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder-150x150.png 150w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder-300x300.png 300w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder-100x100.png 100w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder-600x600.png 600w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder-1024x1024.png 1024w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder-768x768.png 768w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder-220x220.png 220w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder-410x410.png 410w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder-87x87.png 87w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder.png 1200w" alt="" width="150" height="150" /><figcaption>Hệ thống cho phép theo dõi quy trình bằng lưu đồ</figcaption></figure> <h5>Kết quả</h5> Việc số hóa các PCT/LCT/PTT đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình sản xuất của Công ty, quy định được thực hiện đúng, đủ sẽ đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị, giúp CBCNV thực hiện nhiệm vụ thực tế luôn yên tâm công tác, đóng góp to lớn vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Hỗ trợ rất lớn cho công tác quản lý, lãnh đạo có thể theo dõi hoặc giám sát từ xa tất cả quá trình công tác, thông qua lưu đồ hay lịch sử thực hiện công tác từ lúc đăng ký đến khi hoàn thành. Không chỉ dừng lại ở đó, giải pháp số hóa còn cung cấp nền tảng lưu trữ các văn bản, tài liệu liên quan trong quá trình xử lý, tất cả các hồ sơ, tài liệu điều được gắn mã vạch để thuận tiện trong quá trình tra cứu, khai thác sau này. <h5>Dự án khác</h5> <a href="https://cybereye.vn/rt-portfolios/giai-phap-quan-ly-van-ban-tai-lieu-danh-cho-don-vi-san-xuat/"><img src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/06/Office-workers-organizing-data-storage-scaled-1-410x410.jpg" sizes="(max-width: 410px) 100vw, 410px" srcset="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/06/Office-workers-organizing-data-storage-scaled-1-410x410.jpg 410w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/06/Office-workers-organizing-data-storage-scaled-1-150x150.jpg 150w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/06/Office-workers-organizing-data-storage-scaled-1-220x220.jpg 220w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/06/Office-workers-organizing-data-storage-scaled-1-87x87.jpg 87w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/06/Office-workers-organizing-data-storage-scaled-1-300x300.jpg 300w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/06/Office-workers-organizing-data-storage-scaled-1-100x100.jpg 100w" alt="" width="410" height="410" /></a> <a href="https://cybereye.vn/rt-portfolio-category/phan-mem/" rel="tag">Phần mềm</a> <h4><a href="https://cybereye.vn/rt-portfolios/giai-phap-quan-ly-van-ban-tai-lieu-danh-cho-don-vi-san-xuat/">Quản lý văn bản thông minh</a></h4> <a href="https://cybereye.vn/rt-portfolios/case-study-4-giai-phap-boc-tach-du-lieu-ax-ket-hop-cong-nghe-rpa-tu-dong-hoa-nghiep-vu-xu-ly-hoa-don-trong-doanh-nghiep/"><img src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/09/ocr-410x410.jpg" sizes="(max-width: 410px) 100vw, 410px" srcset="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/09/ocr-410x410.jpg 410w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/09/ocr-150x150.jpg 150w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/09/ocr-220x220.jpg 220w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/09/ocr-87x87.jpg 87w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/09/ocr-300x300.jpg 300w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/09/ocr-100x100.jpg 100w" alt="" width="410" height="410" /></a> <a href="https://cybereye.vn/rt-portfolio-category/cong-nghe/" rel="tag">Công nghệ</a> <h4><a href="https://cybereye.vn/rt-portfolios/case-study-4-giai-phap-boc-tach-du-lieu-ax-ket-hop-cong-nghe-rpa-tu-dong-hoa-nghiep-vu-xu-ly-hoa-don-trong-doanh-nghiep/">Bóc tách dữ liệu kết hợp RPA</a></h4> <a href="https://cybereye.vn/rt-portfolios/case-study-3-xu-ly-nhan-dang-hoa-don-dau-vao-bang-cong-nghe-nhan-dang-va-boc-tach-thong-tin-tu-dong-ax/"><img src="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/09/ocr-invoice-410x410.jpg" sizes="(max-width: 410px) 100vw, 410px" srcset="https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/09/ocr-invoice-410x410.jpg 410w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/09/ocr-invoice-150x150.jpg 150w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/09/ocr-invoice-220x220.jpg 220w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/09/ocr-invoice-87x87.jpg 87w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/09/ocr-invoice-300x300.jpg 300w, https://cybereye.vn/wp-content/uploads/2022/09/ocr-invoice-100x100.jpg 100w" alt="" width="410" height="410" /></a> <a href="https://cybereye.vn/rt-portfolio-category/cong-nghe/" rel="tag">Công nghệ</a> <h4><a href="https://cybereye.vn/rt-portfolios/case-study-3-xu-ly-nhan-dang-hoa-don-dau-vao-bang-cong-nghe-nhan-dang-va-boc-tach-thong-tin-tu-dong-ax/">Xử lý hóa đơn với công nghệ AX</a></h4>