Số hóa lệnh công tác, phiếu công tác phục vụ sản xuất tại các công ty Điện

Lệnh công tác, phiếu công tác là gì ?

Với đặc thù là đơn vị sản xuất điện. Các công tác sửa chữa, lắp đặt thiết bị luôn cần Lệnh công tác/Phiếu công tác (LCT/PCT). Mọi thao tác liên quan đến thiết bị điện, đường dây dẫn điện,… Bắt buộc phải lập PTT và phê duyệt PTT nhằm đảm bảo an toàn. Đây là quy trình rất quan trọng, cần phải thực hiện chính xác và đầy đủ trước khi thực hiện thao tác:

  • Thay đổi trạng thái,
  • Cách ly thiết bị,
  • Sửa chữa thiết bị tại hiện trường.

Có thể hiểu, Lệnh công tác (LCT) là lệnh viết ra giấy hoặc trực tiếp ra lệnh bằng lời nói để thực hiện công tác. Phiếu công tác (PCT) là giấy cho phép đơn vị công tác làm việc với thiết bị, đường dây. Còn Phiếu thao tác (PTT) là yêu cầu thực hiện thay đổi trạng thái vận hành của thiết bị điện. Trước đây, các loại phiếu này được lập bằng bản giấy, CBCNV tham gia phải điền thông tin, ký tên trực tiếp và tiến hành lưu trữ hồ sơ.

 

Số hóa lệnh công tác

Số hoá lệnh công tác giải pháp hữu hiệu cho ngành Điện

Để thuận tiện hơn trong việc lập phiếu lưu trữ. Tổ công tác Nhiệt điện Cần Thơ tiến hành khảo sát hiện trạng thực tế việc thực hiện PCT/LCT/PTT. Từ đó, xây dựng các quy trình số hóa, phân tích các trường hợp, tình huống cụ thể. Để tiến hành thống nhất về quy trình, nghiệp vụ xử lý và thông tin các bước thực hiện lên hệ thống. Tổ phối hợp cùng các bộ phận chuyên môn vận hành thực tế để điều chỉnh thích hợp với các yêu cầu về nghiệp vụ và an toàn tại Công ty.

Sau khi số hoá lệnh công tác, việc thực hiện các nội dung, trình tự đối với PCT/LCT/PTT trên các thiết bị di động như điện thoại thông minh, máy tính bảng sẽ hoàn toàn chính xác, tuyệt đối không thể xảy ra thiếu sót, sai sót, thao tác nhầm… gây mất an toàn cho người và thiết bị, CBCNV không thể bỏ sót bất cứ nội dung nào. Đồng thời cũng không thể thay đổi bất cứ thứ tự thao tác nào trên PCT/LCT/PTT.

Sự phối hợp giữa các Đơn vị, Lãnh đạo đơn vị với các Điều hành viên (ĐHV), các ĐHV ở các cương vị khác nhau và giữa ĐHV và Nhân viên sửa chữa hoàn toàn có thể phối hợp thao tác dễ dàng, nhanh chóng thông qua mạng Wifi và các thiết bị hỗ trợ (Ipad), mà không cần phải tiếp xúc trực tiếp.

Lưu đồ thể hiện việc số hóa quy trình và theo dõi được tiến độ xử lý theo thời gian thực.

Số hoá lệnh công tác và kết quả đạt được

Việc số hóa lệnh công tác và số hoá các PCT/PTT đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Đặc biệt trong quá trình sản xuất của Công ty. Quy định được thực hiện đúng, đủ sẽ đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị, giúp CBCNV thực hiện nhiệm vụ thực tế luôn yên tâm công tác, đóng góp to lớn vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Hỗ trợ rất lớn cho công tác quản lý, lãnh đạo có thể theo dõi hoặc giám sát từ xa tất cả quá trình công tác, thông qua lưu đồ hay lịch sử thực hiện công tác từ lúc đăng ký đến khi hoàn thành.

Không chỉ dừng lại ở đó. Giải pháp số hóa còn cung cấp:

  • Nền tảng lưu trữ các văn bản
  • Tài liệu liên quan trong quá trình xử lý
  • Tất cả các hồ sơ
  • Tài liệu điều được gắn mã vạch để thuận tiện trong quá trình tra cứu, khai thác sau này.

Xem thêm các dự án khác của Cyber Eye tại đây