Giám đốc Phát triển & Triển khai phần mềm

Ông Phạm Văn Đắc

Kinh nghiệm:

– 4/2013 – 2014: Lập trình viên Công ty TNHH Phát triển công nghệ DCOS
– 2015 – 4/2016: Lập trình viên Công ty TNHH Phần mềm FPT Hà Nội
– 05/2016 – 4/2022: Trưởng nhóm Lập trình .Net – Công ty Cổ phần Công nghệ Cyber Eye.
– 5/2022 – 10/2022: Phó phòng Phụ trách dự án, Phòng Phát triển dự án – Công ty Cổ phần Công nghệ Cyber Eye
– 11/2022 – 2/2023: Trưởng phòng Phát triển dự án – Công ty Cổ phần Công nghệ Cyber Eye
– 03/2023 – Nay: Giám đốc Trung tâm Phát triển và Triển khai phần mềm – Công ty Cổ phần Công nghệ Cyber Eye