Cyber Eye Technology
Giám Đốc TT R&D CyberLabs

Ông Nguyễn Văn Đoàn

– Kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp:

  • 2012: Tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Bảo đảm toán học và chương trình cho các máy tính, các tổ hợp và mạng máy tính tại Trường Đại học Tổng hợp Xanh-Petecbua, Liên bang Nga.
  • 2012 – 2014: Phó phòng Công nghệ nhận dạng và xử lý ngôn ngữ tự nhiên Viện Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • 2015 – 2016: Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển công nghệ cao Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại & Phát triển Công nghệ FSI
  • 2016 – 2020: Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển công nghệ cao Công ty TNHH MTV FSI Soft.
  • 2021 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Cyber Eye.