Phó Tổng Giám Đốc

Ông Bùi Bá Đạt

– Kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp:

  • 2006: Tốt nghiệp Ngành Tin học Quản lý, Viện Đại học Mở Hà Nội
  • 2011 – 4/2019: Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Công ty TNHH Giải pháp phần mềm CMC
  • 4/2019 – 4/2022: Trưởng phòng Kế hoạch và điều hành kinh doanh, Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC – Thành viên của CMC Corp
  • 5/2022 – nay: Phó Tổng Giám đốc (Phụ trách phát triển dự án) – Công ty cổ phần công nghệ Cyber Eye