Phó Tổng Giám Đốc

Ông Mai Văn Ninh

– Học vấn: Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Điện Lực
– Kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp:
• 2003: Tốt nghiệp Khoa Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên ngành Công nghệ điện tử – viễn thông
• 2019: Tốt nghiệp Thạc sĩ Đại học Điện lực, chuyên ngành Quản trị kinh doanh
• 2010 – 2012: Phó Trưởng phòng Kinh doanh, Trung tâm viễn thông điện lực miền Bắc
• 2013 – 2015: Chuyên viên kinh doanh, Trung tâm Công nghệ thông tin, Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
• 2016 – 7/2022: Phó Trưởng phòng, Phòng Triển khai dịch vụ, Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin – Tập đoàn Điện lực Việt Nam
• 7/2022 đến nay: Phó Tổng Giám đốc (Phụ trách Kinh doanh, Marketing) – Công ty CP Công nghệ Cyber Eye.