Cyber Eye Technology
Phó Tổng Giám Đốc

Ông Mai Văn Ninh

– Kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp:

  • 2011: Tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính tại Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Điện LETI Xanh-Petecbua, Liên bang Nga.
  • 2011-2014: Trưởng phòng Công nghệ nhận dạng và xử lý ngôn ngữ tự nhiên Viện Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Hà Nội
  • 2014-2016: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại & PT Công nghệ FSI
  • 2017-2020: Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên FSI Soft