Quản lý kho lưu trữ dữ liệu là quá trình thu thập, lưu trữ, bảo mật và sử dụng dữ liệu của một tổ chức. Ngày nay, mặc dù sở hữu nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, tuy nhiên các tổ chức phải phân tích và tích hợp dữ liệu để khai thác nghiệp vụ thông minh cho việc hoạch định chiến lược. Quá trình quản lý dữ liệu bao gồm tất cả các chính sách, công cụ và quy trình nhằm cải thiện khả năng sử dụng dữ liệu trong khuôn khổ luật pháp và quy định. Để tránh gặp phải các tình huống liên quan đến pháp luật về việc lưu trữ bảo quản tài liệu, dữ liệu văn bản trên giấy. Hãy cùng tìm hiểu thêm về các thông tin trong hoạt động quản lý và lưu trữ dữ liệu của Cyber Eye

Tại sao quản lý dữ liệu lại quan trọng?

Dữ liệu được coi là một nguồn tài nguyên giá trị của các tổ chức hiện đại. Với quyền truy cập vào khối lượng lớn và đa dạng các loại dữ liệu khác nhau, các tổ chức đầu tư đáng kể vào kho lưu trữ dữ liệu và cơ sở hạ tầng quản lý. Họ sử dụng hệ thống quản lý dữ liệu để chạy các nghiệp vụ thông minh và phân tích dữ liệu một cách hiệu quả hơn. Dưới đây là một số lợi ích của quản lý dữ liệu.

quản lý dữ liệu

Tăng doanh thu và lợi nhuận

Phân tích dữ liệu cung cấp thông tin chuyên sâu hơn về tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp. Bạn có thể tận dụng những thông tin chuyên sâu này để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh và giảm chi phí. Phân tích dữ liệu cũng có thể dự đoán tác động trong tương lai của các quyết định, cải thiện việc ra quyết định và lập kế hoạch kinh doanh. Do đó, các tổ chức đạt được tăng trưởng doanh thu đáng kể và lợi nhuận bằng cách cải thiện kỹ thuật quản lý dữ liệu của họ.

Giảm bớt sự thiếu nhất quán trong dữ liệu

Lô cốt dữ liệu là tập hợp dữ liệu thô trong một tổ chức mà chỉ có một bộ phận hoặc nhóm có thể truy cập. Các lô cốt dữ liệu gây ra sự thiếu nhất quán, làm giảm độ tin cậy của kết quả phân tích dữ liệu. Các giải pháp quản lý dữ liệu tích hợp dữ liệu và tạo dạng xem dữ liệu tập trung để cải thiện sự cộng tác giữa các bộ phận.

Đáp ứng yêu cầu tuân thủ theo quy định

Thông tư 02/2019/TT-BNV , 39/2017/TT-BTTTT tiêu chuẩn về kỹ thuật công nghệ. Các cá nhân có thể thực hiện quyền yêu cầu pháp lý nếu họ nhận thấy rằng các tổ chức:

  • Thu thập dữ liệu mà chưa được cho phép
  • Kiểm soát lỏng lẻo vị trí và hoạt động sử dụng dữ liệu
  • Lưu trữ dữ liệu bất chấp yêu cầu xóa

Một số biện pháp thực hành tốt nhất về quản lý dữ liệu là gì?

Các biện pháp thực hành tốt nhất về quản lý dữ liệu là cơ sở tạo nên chiến lược dữ liệu thành công. Sau đây là các biện pháp thực hành tốt nhất thường thấy.

kho lưu trữ dữ liệu

Cộng tác nhóm

Người dùng doanh nghiệp và nhóm kỹ thuật phải cộng tác với nhau để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về dữ liệu của một tổ chức. Tất cả hoạt động xử lý và phân tích dữ liệu cần ưu tiên các yêu cầu về nghiệp vụ thông minh. Nếu không, dữ liệu đã thu thập vẫn sẽ không được sử dụng, các nguồn lực sẽ bị lãng phí trong các dự án quản lý dữ liệu được lên kế hoạch kém hiệu quả.

Tự động hóa thao tác lưu trữ, tìm kiếm

Một chiến lược quản lý dữ liệu thành công kết hợp tự động hóa trong hầu hết các tác vụ xử lý và chuẩn bị dữ liệu. Cần thực hiện các tác vụ số hoá tài liệu theo cách tự động sẽ giúp tạo lập cơ sở dữ liệu ban đầu và chuẩn bị cho hệ thống dữ liệu lớn. Giải quyết các hạn chế của thao tác thủ công, chẳng hạn như vào kho tìm kiếm tài liệu sổ sách và tìm kiếm vị trí lưu trữ tài liệu. Phần mềm quản lý dữ liệu có thể hỗ trợ mở rộng nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Do đó, các tổ chức cần có một hệ thống quản lý dữ liệu, kho lưu trữ dữ công bằng, minh bạch và bảo mật trong khi vẫn duy trì độ chính xác. AX.DMS của Cyber Eye cung cấp một loạt các chức năng về tạo lập cơ sở dữ liệu, hồ sơ dữ liệu, phân tích, khả năng truy cập dữ liệu, quản trị dữ liệu và bảo mật, từ một tài khoản duy nhất.

AX.DMS có thể trợ giúp quản lý dữ liệu như thế nào?

AX.DMS của Cyber Eye là một hệ thống quản lý và lưu trữ điện tử trực tuyến mà bạn có thể sử dụng để xây dựng một chiến lược lưu trữ dữ liệu hiện đại. Với AX.DMS, bạn có thể chọn cơ sở dữ liệu được xây dựng cho mục đích nhất định phù hợp, đạt được hiệu năng trên quy mô lớn, chạy cơ sở dữ liệu được quản lý toàn phần, cũng như dựa vào tính sẵn sàng và bảo mật cao.

Giải pháp đã nhận được sự đánh giá cao từ các khách hàng và được các chuyên gia đánh giá bốn sao cho hạng mục Giải pháp cho chính quyền số – Giải thưởng thành phố thông minh Việt Nam 2022.

Bắt đầu sử dụng dịch vụ quản lý dữ liệu trên AWS bằng cách liên hệ tư vấn ngay hôm nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *