Cyber Eye Technology

Chuyển đổi số trong cơ quan Nhà nước để người dân, doanh nghiệp hưởng lợi từ dịch vụ công, tiện ích xã hội thuận tiện hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn. Vì vậy, quá trình chuyển đổi phải lấy người dân làm trung tâm, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Thực trạng chuyển đổi số cơ quan Nhà nước 

Trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu, chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà trở thành yêu cầu tất yếu, khách quan đối với mỗi quốc gia và trong mọi lĩnh vực. Với tầm nhìn đến năm 2030. Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ, mô hình mới. Đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp.

Thực trạng

Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ TT&TT) Nguyễn Phú Tiến cho biết. Chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan Nhà nước thời gian qua đã đạt được những kết nhất định. Đến nay, trong nội bộ hầu hết cơ quan Nhà nước có hệ thống quản lý văn bản điều hành, thư điện tử riêng, tỷ lệ văn bản điện tử trao đổi đạt 95%. Để phục vụ người dân, doanh nghiệp, tất cả bộ, ngành, địa phương đều có cổng dịch vụ công. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đủ điều kiện là trên 98%.

Những bất cập trong quá trình chuyển đổi số

Tuy nhiên, trong thực tế, việc triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước vẫn còn nhiều hạn chế. Cụ thể, nhiều hệ thống, ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước được triển khai, nhưng rời rạc, thiếu kết nối. Sử dụng tài nguyên chưa hiệu quả, còn trùng lặp. Nhiều đơn vị chuyển đổi số kiểu nửa vời, hình thức. Người dân, doanh nghiệp vẫn phải cung cấp lặp lại thông tin cho cơ quan Nhà nước khi thực hiện thủ tục hành chính. Cơ quan Nhà nước vẫn yêu cầu người dân cung cấp những giấy tờ do chính các cơ quan Nhà nước cấp trước đó… Chính điều đó đã biến chuyển đổi số thành thừa thãi. Bởi dù có chuyển đổi số quy trình nhưng thủ tục vẫn vậy rườm rà nhiều bước.

Theo nghiên cứu của IPS, 80% các cổng thông tin điện tử cấp tỉnh chỉ giữ chân người dân 2,79 phút, trong đó 62,42% rời đi ngay sau khi vừa truy cập. Con số này cho thấy kênh tương tác chính quyền – người dân chưa thực sự hiệu quả.

Chuyển đổi số phải lấy người dân làm trung tâm 

Để đẩy mạnh chuyển đổi số trong cơ quan Nhà nước. Trước hết cần thay đổi nhận thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người dân. Tiếp đến cần phát triển hạ tầng số, nền tảng số, các ứng dụng – cơ sở dữ liệu và dịch vụ số, bảo đảm an ninh mạng. Mọi sự chuyển đổi phải lấy người dân làm trung tâm.

Giải pháp chuyển đổi số cơ quan Nhà nước AX-DMS

AX-DMS là Hệ thống quản lý tài liệu điện tử. Một hệ thống phần mềm chuyên ngành trong lĩnh vực Văn thư – Lưu trữ. Đáp ứng đúng theo Tiêu chuẩn, Quy định, Luật lưu trữ 2011, Đề án Lưu trữ điện tử theo quyết định số 458 và các quy định khác.

Hệ thống của Cyber Eye mang đến nhiều lợi ích cho người sử dụng như: 

  • Chia sẻ thông tin dễ dàng
  • Tối ưu hóa quy trình quản lý
  • Đảm bảo an toàn thông tin
  • Quản lý công việc hiệu quả
  • Tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông tin
  • An toàn và bảo mật

Để tìm hiểu thêm về hệ sinh thái sản phẩm của Cyber Eye xin vui lòng truy cập tại đây

Nguồn: Phuong Nga – https://kinhtedothi.vn/chuyen-doi-so-trong-co-quan-nha-nuoc-tranh-lam-kieu-nua-voi.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *