Cyber Eye Technology

Thực hiện chuyển đổi số toàn diện. Chính phủ đang đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tạo dữ liệu “sống, sạch, đủ, chính xác”. Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ hành chính công. Bên cạnh đó đảm bảo công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.

Thực trạng số hóa hồ sơ, xử lý thủ tục hành chính 

Những năm qua, Nhà nước đã chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công. Đó là một khâu quan trọng trong thực hiện chương trình cải cách nền hành chính nhà nước theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp.

Nhiều nơi đã áp dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử, tin học hiện đại. Để nâng cao chất lượng dịch vụ công. Như cấp

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Cấp phép đầu tư
 • Cấp đăng ký xe máy
 • Chứng minh thư nhân dân

Giải pháp số hoá hồ sơ

Để giải quyết những hạn chế, bất cập từ thực tiễn triển khai cung cấp dịch vụ hành chính của nền hành chính nhà nước thời gian qua. Chúng ta cần tập trung vào một số nội dung như sau:

Một là, Thay đổi mới nhận thức về chức năng của Nhà nước, về nền hành chính phục vụ nhân dân. Bảo đảm sự tiếp cận dễ dàng và công bằng của công dân. Thay đổi nhận thức về cách xử lý hồ sơ dữ liệu.

Hai là, đưa yếu tố công nghệ số kỹ thuật vào hoạt động xử lý thủ tục hành chính nhằm tạo nhiều thuận tiện. Không chỉ cho công dân và công chức nhà nước thực hiện các thủ tục. Áp dụng các giải pháp chuyển đổi số để giảm thiểu những rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động xử lý. Số hoá hồ sơ giúp gọn công tác quản lý dữ liệu công dân. 

Ba là, tiếp tục hoàn thiện chức năng. Nâng cao trình độ sử dụng khoa học kỹ thuật của các cán bộ công nhân viên chức. Từ đó cải thiện hiệu quả làm việc.

Bốn là, tập trung chỉ đạo rà soát và cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính. Tạo môi trường thuận lợi nhất cho sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp và nhu cầu chính đáng của người dân. Như:

 • Thành lập, giải thể, tạm ngưng, phá sản doanh nghiệp;
 • Đăng ký kinh doanh và chứng nhận đầu tư
 • Đầu tư xây dựng công trình, dự án và nhà ở
 • Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản;
 • Xuất khẩu, nhập khẩu;
 • Nộp thuế; hộ tịch, hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thị thực nhập cảnh;
 • Công chứng, chứng thực;
 • Thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.

Kết quả đạt được sau khi số hoá hồ sơ

Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm. Nhiều thành phố đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, như số hoá điện tử dữ liệu hồ sơ. Đến nay, 100% thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công thành phố. 70% thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã được đưa lên dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Bảo đảm giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện công khai, minh bạch trên môi trường mạng. 

Với việc đẩy mạnh triển khai số hóa hồ sơ. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã làm thay đổi căn bản cách thức giải quyết cũng như theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính của thành phố. Góp phần cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng năng suất lao động. Đồng thời giảm chi phí và tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính.

Kết luận

Số hoá hồ sơ là bước chuyển đổi đầu tiên trong quá trình chuyển đổi số chính phủ. Không chỉ chính phủ, các doanh nghiệp thương mại hiện nay cũng đang tìm hướng để thực hiện chuyển đổi số. Cyber Eye hiện đang là doanh nghiệp cung cấp các giải pháp số hoá doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi cung cấp AXE – Hệ thống triển khai số hóa tài liệu thông minh giúp các đơn vị. Tổ chức có thể triển khai xử lý, tạo lập cơ sở dữ liệu lớn. AXE hệ thống bước đệm dành cho doanh nghiệp chuyển đổi số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *