“ Sau khi xem demo về Công nghệ bóc tách chữ viết tay AXT, tôi thấy AXT thật sự sẽ giải quyết được rất nhiều tình huống và độ chính xác rất cao. Mặc dù tôi là một người làm công nghệ rất lâu rồi nhưng phải nói là rất ngạc nhiên, thú vị về công nghệ này. Chắc chắn AXT sẽ có ảnh hưởng lớn và đóng góp rất nhiều cho quá trình chuyển đổi số quốc gia của chúng ta. ”