“ AXT và định hướng việc ứng dụng AI vào các giải pháp công nghệ cao cũng là mục tiêu lớn mà doanh nghiệp cần quan tâm và đầu tư phát triển hơn nữa để xứng tầm sản phẩm công nghệ cốt lõi của Quốc Gia. Phải nghiên cứu đào sâu, nâng cấp sản phẩm, không chỉ là AI mà còn phải xây dựng tập dữ liệu lớn để giải quyết nhiều bài toán khó hơn nữa.”