“ Trong bài toán chữ viết tay chúng ta sẽ phải xử lý rất nhiều mẫu chữ khác nhau. Việc nhận dạng chữ viết của dân tộc nào thì chỉ dân tộc đó mới giải quyết được tốt nhất. Nhận dạng chữ viết tay tiếng Việt là một bài toán rất đặc trưng của Việt Nam, chắc chắn người Việt làm tốt hơn bất kỳ ai. Ngoài độ chính xác cao, khả năng tích hợp PDF 2 lớp sẽ tăng độ tin cậy của kết quả. ”