Cyber Eye Technology

Trí tuệ nhân tạo (AI) là một nhánh của khoa học máy tính. Nó liên quan đến việc xây dựng các cỗ máy thông minh có khả năng thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi trí thông minh của con người. AI là một ngành khoa học liên ngành với nhiều cách tiếp cận, nhưng những tiến bộ trong  học máy  và học sâu đang tạo ra sự thay đổi mô hình trong hầu hết mọi lĩnh vực của ngành công nghệ. 

Khái niệm cơ bản về trí tuệ nhân tạo

Về cốt lõi, AI là một nhánh của khoa học máy tính nhằm mục đích trả lời câu hỏi: “Máy móc có thế suy nghĩ không ?”. AI là sự mô phỏng trí thông minh của con người trong máy móc. 

Máy móc có thể suy nghĩ – Alan Turing, 1950

Hạn chế chính trong việc định nghĩa AI đơn giản là tạo ra những cỗ máy thông minh nhưng nó không thực sự giải thích AI là gì và điều gì làm cho một cỗ máy trở nên thông minh. Trí tuệ nhân tạo là một ngành khoa học liên ngành với nhiều cách tiếp cận. Tuy nhiên những tiến bộ trong học máy và học sâu đang tạo ra sự thay đổi mô hình trong hầu hết mọi lĩnh vực của ngành công nghệ.

Khái niệm cơ bản về trí tuệ nhân tạo

Theo kỹ sư Google François Chollet lập luận rằng trí thông minh là “tốc độ mà một người học biến kinh nghiệm và kiến ​​thức của mình thành các kỹ năng mới trong công việc của mình”. Nói cách khác: Các hệ thống thông minh nhất có thể chỉ sử dụng một lượng nhỏ kinh nghiệm và tiếp tục đoán xem điều gì sẽ xảy ra trong nhiều tình huống khác nhau.

Tương lai của AI

Những tiến bộ mà trí tuệ nhân tạo đã đạt được trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau đã trở nên quan trọng trong vài năm qua. Và tiềm năng cho một tác động thậm chí còn lớn hơn trong vài thập kỷ tới. Điều đó chắc chắn không thể tránh khỏi.

7 loại trí tuệ nhân tạo mà bạn cần phải biết

AI có thể được chia thành 7 loại , dựa trên loại và độ phức tạp của các nhiệm vụ mà một hệ thống có thể thực hiện. Ví dụ: lọc thư rác tự động thuộc loại AI cơ bản nhất, trong khi tiềm năng xa vời đối với các máy có thể nhận biết suy nghĩ và cảm xúc của con người là một phần của tập hợp con AI hoàn toàn khác.

7 loại AI đó là: 

  • Máy phản ứng
  • Bộ nhớ hạn chế
  • Lý thuyết của tâm trí
  • Tự nhận thức
  • Trí thông minh nhân tạo hẹp (ANI)
  • Trí tuệ tổng hợp nhân tạo (AGI)
  • Siêu trí tuệ nhân tạo (ASI)

Tìm hiểu thêm về 7 loại AI xin vui lòng truy cập tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *