Industry 4.0

Có nhiều người đã nghe đến Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ 4 rất nhiều lần nhưng liệu bạn đã hiểu rõ định nghĩa của cụm từ đó chưa?

Bài viết này Cyber Eye sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ 4 là gì?

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là gì?

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư được gọi là Công nghiệp 4.0. Thời kỳ này tập trung vào công nghệ kỹ thuật số từ những thập kỷ gần đây lên một cấp độ hoàn toàn mới. Với sự trợ giúp của kết nối thông qua Internet vạn vật, truy cập dữ liệu thời gian thực và giới thiệu các hệ thống vật lý không gian mạng

Cách mạng công nghiệp
Cách mạng 4.0 thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo

Cách mạng công nghiệp xảy ra khi có đột phá lớn về công nghệ. Dẫn đến các thay đổi sâu sắc trong sản xuất và xã hội. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư được cho là bắt đầu từ thập kỷ này. Theo đó là các đột phá và cộng hưởng của nhiều công nghệ. Trong đó có công nghệ số và tạo ra sản xuất thông minh

Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất là giai đoạn từ cuối thế kỷ XVIII. Với sự phát minh ra động cơ hơi nước và tạo ra sản xuất cơ khí. Cách mạng lần thứ hai là giai đoạn từ đầu thế kỷ XX với sự xuất hiện của điện lực và tạo ra sản xuất hàng loạt. Cách mạng lần thứ ba là giai đoạn từ những năm 1970 với sự xuất hiện của điện tử, máy tính, Internet và tạo ra sản xuất tự động.

Sự khác biệt căn bản của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là gì?

Một cuộc cách mạng mới thì có 2 nội dung chủ yếu là công nghệ gì và chuyển đổi gì. Với Cách mạng công nghiệp lần thứ tư công nghệ số và chuyển đổi chủ yếu là mô hình hoạt động, vận hành của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp dựa trên công nghệ số.

Ba cuộc cách mạng đã qua là cơ khí hóa, điện khí hóa, tự động hóa, là máy móc thay lao động chân tay. Cuộc Cách mạng lần này là sự thông minh hóa, là máy móc thay lao động trí óc.

Công nghệ số càng dùng nhiều, càng nhiều người dùng thì càng rẻ. Dẫn đến giá trên đầu người tiệm cận về 0. Công nghệ số thì xử lý dữ liệu nhiều, càng nhiều dữ liệu thì càng thông minh, người dùng quyết định sự thông minh của hệ thống chứ không phải công nghệ gốc. Tức là người dùng đóng vai trò quan trọng hơn là người sáng tạo ra công nghệ gốc. Công nghệ gốc không quan trọng và quyết định như là ở các cuộc cách mạng trước.

Ở cuộc Cách mạng công nghiệp thứ tư. Sự sẵn sàng chấp nhận loại bỏ cái cũ không còn phù hợp. Và tạo ra không gian thử nghiệm cho cái mới chưa có tiền lệ, chưa được quy định rõ ràng. Bởi vậy, đây sẽ là cuộc cách mạng về thể chế nhiều hơn là cuộc cách mạng về công nghệ.

Với mức giá hợp lý và ưu đãi. Cyber Eye đang là top đầu công ty về công nghệ OCR nhận dạng và bóc tách chữ viết tay Tiếng Việt. Cung cấp các giải pháp giúp cho các doanh nghiệp thay đổi mô hình thực hiện công việc. Mọi quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh đã được cải tiến và tự động hóa. Từ đó nâng cao hiệu quả năng suất, hiệu suất làm việc, giảm các chi phí quản trị vận hành. Cyber Eye hiện có hệ sinh thái các sản phẩm công nghệ sau:

  1. HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA QUY TRÌNH DOANH NGHIỆP – AXA.
  2. HỆ THỐNG LƯU TRỮ ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ – AX.DMS.
  3. PHẦN MỀM SỐ HÓA QUY TRÌNH – AX.BPM.
  4. PHẦN MỀM SỐ HÓA TÀI LIỆU THÔNG MINH – AXE.
  5. PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI LIỆU THÔNG MINH – AXD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *