Cyber Eye Technology

Chuyển đổi số Quốc gia là sự ứng dụng công nghệ số vào toàn bộ hoạt động của quốc gia từ xây dựng Chính phủ số đến phát triển kinh tế số, xã hội số…

Chuyển đổi số quốc gia hướng tới thay quy trình, cách thức hoạt động của toàn bộ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

 Gỡ “điểm nghẽn” dữ liệu, hướng tới Chính phủ số và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

Theo đánh giá, thời gian qua, việc thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng về việc phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số đạt nhiều kết quả tích cực nhưng cũng bộc lộ nhiều bất cập trong thực tiễn.
Một trong những “điểm nghẽn” quan trọng cần tập trung tháo gỡ là vấn đề chia sẻ dữ liệu. Thực tiễn cho thấy, người dân vẫn phải khai báo, cung cấp dữ liệu nhiều lần khi thực hiện thủ tục hành chính.

chuyen-doi-so-12

Công tác chuyển đổi số là một quá trình toàn diện, cần có sự đồng bộ trên mọi phương diện về chính phủ, kinh tế, xã hội. Bên cạnh yếu tố đảm bảo tiến trình, việc tiết kiệm và rút gọn quy trình chuyển đổi số cũng mang tính quan trọng không kém.

Để quá trình diễn ra thuận lợi, cần sự quán triệt từ bộ phận tổ chức, cơ quan, cá nhân trong quản lý đầu tư nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả, an toàn và bền vững. 

Phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ cho công tác. Dịch chuyển lên nền tảng điện toán đám mây; ưu tiên hình thức thuê dịch vụ chuyên nghiệp.

Triển khai hoặc thí điểm triển khai nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp cấp bộ, tỉnh. Từ đó tạo ra thông tin mới, dịch vụ dữ liệu mới phục vụ Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Hoàn thành việc này vào tháng 12/2022.

Thủ tướng giao Bộ TT&TT thành lập văn phòng giúp việc của Ủy ban Chuyển đổi số quốc gia

Tại phiên họp thứ 2 của Ủy ban Chuyển đổi số quốc gia ngày 27/04
Tại phiên họp thứ 2 của Ủy ban Chuyển đổi số quốc gia ngày 27/04

Tại phiên họp thứ 2 của Ủy ban Chuyển đổi số quốc gia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban đã giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương nhằm thực hiện hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Trưởng ngành và Ban chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương, quyết liệt tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao trong công tác về:

Chương trình Chuyển đổi số quốc gia

Chiến lược quốc gia phát triển Chính phủ số

Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số

Và kế hoạch năm 2022 của Ủy ban quốc gia

Các kế hoạch, chương trình này đã được cụ thể từ Nghị quyết Đại hội của Đảng, từ kế hoạch 5 năm và chương trình 10 năm. Phải thực hiện nghiêm túc trên tinh thần “tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, hành động phải quyết liệt, có hiệu quả, lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *