Cyber Eye Technology
Tổng Giám Đốc

Ông Vũ Tuấn Nam

– Kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp:

  • 2009 – 2012: Giám đốc Kỹ thuật Công ty Cổ phần Viễn thông Đầu tư và Thương mại Quốc tế ITECOM
  • 2012- 2016: Trưởng ban dự án CTCP Công nghệ Mobifone Toàn cầu – Mobifone Global
  • 2016- 2020: Trưởng phòng Phát triển Dự án Công ty TNHH thu phí tự động VETC.
  • 2020: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI.
  • 2021 đến nay: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Cyber Eye.