Cyber Eye Technology

Chuyển đổi số trong xã hội nhằm hình thành xã hội số. Xã hội số, xét theo nghĩa rộng, là bao trùm lên mọi hoạt động của con người. Động lực chính là của xã hội số là công nghệ số, dựa trên sự phát triển của thông tin, dữ liệu nhanh chóng từ đó làm thay đổi mọi khía cạnh của tổ chức xã hội, từ chính phủ, kinh tế cho tới người dân. Xã hội số, xét theo nghĩa hẹp bao gồm các công dân số, văn hoá số. Theo nghĩa này, xã hội số, cùng với chính phủ số và kinh tế số tạo thành ba trụ cột của một quốc gia số.

Thế nào là lấy người dân là trung tâm?

Trong bối cảnh thời đại công nghệ, điện thoại di động là phương tiện chính để kết nối đến thế giới số. Vì vậy, chuyển đổi số lấy người dân là trung tâm trước hết phải trang bị phương tiện cho người dân thông qua việc thực hiện phổ cập điện thoại di động thông minh. Mỗi người dân một điện thoại thông minh. Mỗi hộ gia đình một đường cáp quang.

Lĩnh vực có tác động xã hội, liên quan hàng ngày tới người dân, thay đổi nhận thức nhanh nhất, mang lại hiệu quả, giúp tiết kiệm chi phí cần ưu tiên chuyển đổi số trước, bao gồm: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính – Ngân hàng, Nông nghiệp, Giao thông vận tải, Năng lượng, Tài nguyên và Môi trường, Sản xuất công nghiệp.

Ứng dụng công nghệ thông tin, rồi chuyển đổi số, đã đi qua những chặng đường phát triển khác nhau.

4 chặng đường để chuyển đổi số đến với người dân

Thứ nhất các doanh nghiệp công nghệ sản xuất ra các công nghệ, ứng dụng, giải pháp. Họ chào hàng đến chính quyền, chính quyền xem xét mua và ứng dụng. Đây là giai đoạn mà nhà công nghệ, doanh nghiệp là người dẫn dắt.

Thứ hai chính quyền hiểu và tin tưởng vào các ứng dụng công nghệ. Bắt đầu đặt ra các bài toán của chính quyền cho doanh nghiệp công nghệ để họ giải quyết bằng công nghệ. Người dẫn dắt là chính quyền.

Chuyển đổi số

Thứ ba, lấy người dân làm trung tâm. Hầu hết các bài toán mà chính quyền đặt ra cho các doanh nghiệp đều xuất phát từ nhu cầu, mong muốn của người dân,  và giải quyết được những khó khăn đó sẽ mang lại cho người dân những giá trị mà họ cần. Chính quyền đưa người dân vào trung tâm. 

Thứ tư là sự tham gia của bốn bên ngay từ đầu! Đó là người dân, chính quyền, nhà công nghệ và doanh nghiệp. Bốn bên này sẽ cùng bàn xem cái gì? và cách nào để giải quyết các nhu cầu của người dân, của doanh nghiệp, của chính quyền.

Vậy cách tiếp cận đúng là, tất cả là vì sự phát triển bền vững, mọi việc luôn có sự bàn bạc của cả bốn bên ngay từ đầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *