Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu tất yếu khách quan. Việc có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài. Thời gian qua, ngành TN&MT đã tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số. Mục đích nâng cao hiệu quả trong quản lý, khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường.

Thực trạng về tài nguyên môi trường Việt Nam

Thời gian qua! Nhiều cơ sở dữ liệu về TN&MT được Bộ TN&MT thực hiện đã đem lại hiệu quả cao như:

 • Triển khai xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia
 • Cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc TN&MT
 • Cơ sở dữ liệu liên ngành Đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu…
Thực trạng môi trường hiện nay

Đặc biệt! Bộ đang tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai, hồ sơ địa chính theo mô hình hiện đại, tập trung, thống nhất, đa mục tiêu. Trong đó, bảo đảm nguồn lực. Nhất là nguồn lực tài chính để hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia tập trung, thống nhất, bảo đảm nguồn lực thực hiện các chỉ tiêu trong quy hoạch sử dụng đất.

Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Thực hiện chuyển đổi nhận thức vai trò người đứng đầu trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị. Hướng tới tổ chức số hóa dữ liệu quản lý chuyên ngành theo lộ trình. Đảm bảo 100% dữ liệu của ngành hoàn thiện hệ thống thông tin chuyên ngành trên nền tảng số hóa và vận hành bởi quy trình số.

Một số Sở TN&MT đã xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên nền tảng số. Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động theo dõi, giám sát, quản lý về môi trường, diễn biến thời tiết, dự báo thiên tai trên nền tảng số…

Thách thức 

Hiện nay bên cạnh những kết quả đã đạt được. Công tác BVMT nước ta vẫn đứng trước nhiều nguy cơ và thách thức. Đó là tốc độ ô nhiễm, suy thoái môi trường, suy giảm tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học.

Mặc dù đã được kiểm soát song vẫn diễn biến phức tạp. Một số khu vực vẫn ở mức đáng báo động. Đặc biệt nổi lên là ô nhiễm tại một số LVS, làng nghề, ô nhiễm không khí tại một số thành phố lớn. Nguy cơ này nếu không có giải pháp để kiểm soát, xử lý kịp thời sẽ tác động lớn đến mục tiêu phát triển bền vững.

chuyển đổi số

Hạ tầng cho công tác bảo vệ môi trường mặc dù đã được đầu tư. Song vẫn còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. Mới có 22% khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Các cơ sở trong khu công nghiệp phải đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải riêng dẫn đến khó khăn trong công tác kiểm soát, quản lý. Số lượng các trạm quan trắc không khí tự động liên tục còn chưa tương xứng, chưa đáp ứng với tốc độ phát triển kinh tế – xã hội. Và nhu cầu quản lý trên thực tế, dẫn đến thiếu thông tin cho việc dự báo, cảnh báo…

Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường như thế nào?

Xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu lớn toàn diện. Nhằm mục đích quản lý hiệu quả lĩnh vực tài nguyên và môi trường, cụ thể như:

 • Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia
 • Các cơ sở dữ liệu về nền địa lý quốc gia
 • Quan trắc tài nguyên và môi trường; đa dạng sinh học
 • Nguồn thải; viễn thám; biển và hải đảo; biến đổi khí hậu; khí tượng – thủy văn; địa chất – khoáng sản
 • Xây dựng bản đồ số quốc gia mở làm nền tảng phát triển các dịch vụ số phát triển kinh tế – xã hội
 • Triển khai các giải pháp thông minh trong quan trắc, giám sát, quản lý, xử lý sự cố môi trường, cảnh báo sớm thiên tai.

Cyber Eye đang là top đầu công ty về công nghệ OCR nhận dạng và bóc tách chữ viết tay Tiếng Việt. Chúng tôi cung cấp các giải pháp giúp cho các doanh nghiệp thay đổi mô hình thực hiện công việc. Mọi quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh đã được cải tiến và tự động hóa. Từ đó nâng cao hiệu quả năng suất, hiệu suất làm việc, giảm các chi phí quản trị vận hành. Cyber Eye hiện có hệ sinh thái các sản phẩm công nghệ sau:

 1. HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA QUY TRÌNH DOANH NGHIỆP – AXA.
 2. HỆ THỐNG LƯU TRỮ ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ – AX.DMS.
 3. PHẦN MỀM SỐ HÓA QUY TRÌNH – AX.BPM.
 4. PHẦN MỀM SỐ HÓA TÀI LIỆU THÔNG MINH – AXE.
 5. PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI LIỆU THÔNG MINH – AXD

Tìm hiểu thêm tại: …..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *