Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện. Vì vậy công việc này không phải việc của riêng ai, số hoá là việc mà tất cả cùng thực hiện từ lãnh đạo đến nhân viên, từ Chính phủ đến nhân dân. Cùng nhau thực hiện công nghệ số mới tạo ra thành quả lớn nhất trong công cuộc này. 

Nhà lãnh đạo chuyển đổi số là ai?

Nhà lãnh đạo chuyển đổi số là người đứng đầu tổ chức, có tầm nhìn, thiết lập được sứ mệnh cho tổ chức, có niềm tin là công nghệ, chuyển đổi số giúp giải quyết các vấn đề cho tổ chức và dễ dàng thực hiện được mục tiêu ban đầu đề ra.

Nhà lãnh đạo không cần phải là một chuyên gia công nghệ số. Điều quan trọng là nhà lãnh đạo phải thấy được tiềm năng phát triển mà công nghệ số mang lại, phải có được khát vọng thay đổi, chấp nhận tiếp nhận cái mới để mở ra những cơ hội lớn trong tương lai. 

Chuyên gia công nghệ số là ai?

Chuyên gia công nghệ số có thể là người bên trong hoặc bên ngoài của tổ chức. Đối với chuyên gia bên trong tổ chức họ là người nhận bài toán từ lãnh đạo. Từ đó chuyển hóa nó thành những phương thức giải quyết.

Chuyên gia bên ngoài tổ chức là những người chuyên nghiệp, trong các doanh nghiệp công nghệ số, dùng công nghệ số để giải quyết bài toán đặt ra. Điểm chung của họ là xử lý vấn đề và có khả năng làm ngược lại, biến câu chuyện phức tạp thành câu chuyện đơn giản.

Người tham gia chuyển đổi số là ai?

Chuyển đổi số không phải câu chuyện của riêng ai mọi nhân sự đều phải tham gia thực hiện quá trình này. Nhân sự tham gia công nghệ số thường được chia làm 2 loại:

  • Nhân sự tham gia nghiêm chỉnh chấp hành yêu cầu là làm đúng theo chỉ đạo của cấp trên.
  • Nhân sự tham gia đối phó và tìm mọi cách để không phải thay đổi.

Chính điều đó nhà lãnh đạo chuyển đổi số phải có được sự kiên định. 

Hành trình trong phim Tây Du Ký về bản chất giống quá trình chuyển đổi số

Nếu coi quá trình đi Tây Trúc thỉnh kinh là một quá trình chuyển đổi số, thì Đường Tăng là một nhà lãnh đạo chuyển đổi số xuất sắc. Ông xác lập tầm nhìn đúng, có niềm tin tuyệt đối và luôn kiên định với mục tiêu đã đặt ra. Ông có quan hệ tốt với nhiều lực lượng và luôn được giúp đỡ khi gặp khó khăn. Tôn Ngộ Không là một chuyên gia công nghệ số xuất sắc với 72 phép thần thông biến hóa. Sa Tăng là thành viên tuân thủ mẫn cán, còn Trư Bát Giới là thành viên luôn tìm cách đối phó, muốn kết thúc chuyến đi để quay lại Cao lão trang với vợ.

Chuyển đổi số có phải là chuyện riêng của các doanh nghiệp công nghệ số?

Một số người lầm tưởng rằng chuyển đối số chỉ là chuyện của các doanh nghiệp công nghệ. Đó là một suy nghĩ sai lầm bởi chuyển đổi số là câu chuyện chung của các doanh nghiệp không phân biệt ngành nghề. Số hoá doanh nghiệp là sân chơi của tất cả các doanh nghiệp. Ai nhanh nhạy tiếp cận sẽ sớm nắm bắt được cơ hội. Doanh nghiệp công nghệ chỉ là phần nhỏ trong quy trình số hoá doanh nghiệp. Họ chỉ là người tạo ra các công nghệ số. Những doanh nghiệp khác ứng dụng những công nghệ số đó để thực hiện số hoá doanh nghiệp mới là điều quan trọng. 

Có những loại hình doanh nghiệp công nghệ số nào?

Chương trình Chuyển đổi số quốc gia xác định tập trung thúc đẩy phát triển bốn loại hình doanh nghiệp công nghệ số.

Đầu tiên, là các tập đoàn thương mại, dịch vụ lớn trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội chuyển hướng hoạt động sang lĩnh vực công nghệ số, đầu tư nghiên cứu công nghệ lõi.

Thứ hai, là các doanh nghiệp công nghệ thông tin đã khẳng định được thương hiệu đảm nhận các sứ mệnh tiên phong nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ số và chủ động sản xuất.

Thứ ba, là các doanh nghiệp tư vấn ứng dụng công nghệ số để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới trong các ngành, lĩnh vực kinh tế – xã hội.

Cuối cùng, là các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo về công nghệ số.

Tại sao nói chuyển đổi số là cuộc cách mạng toàn dân?

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ không phải vấn đề quan trọng nhất. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân mới là yếu tố đảm bảo sự thành công của chuyển đổi số, thay đổi thứ hạng quốc gia.

Mục tiêu cuối cùng của chuyển đổi số cũng chỉ để phục vụ người dân. . Mỗi người dân trở thành công dân số thì chuyển đổi số mới thành công. Do vậy, chuyển đổi số mang ý nghĩa của một cuộc cách mạng toàn dân.

Khi toàn dân cùng tham gia:

  • Tìm ra công nghệ số phù hợp
  • Tìm ra cách giải phù hợp và vì thế chuyển đổi số sẽ thành công.

Cyber Eye đang là top đầu công ty về công nghệ OCR nhận dạng và bóc tách chữ viết tay Tiếng Việt cung cấp các giải pháp giúp cho các doanh nghiệp. Thay đổi mô thức thực hiện công việc, mọi quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh đã được cải tiến và tự động hóa, từ đó nâng cao hiệu quả năng suất, hiệu suất làm việc, giảm các chi phí quản trị vận hành với hệ sinh thái các sản phẩm công nghệ sau:

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA QUY TRÌNH DOANH NGHIỆP – AXA.

HỆ THỐNG LƯU TRỮ ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ – AX.DMS.

PHẦN MỀM SỐ HÓA QUY TRÌNH – AX.BPM.

PHẦN MỀM SỐ HÓA TÀI LIỆU THÔNG MINH – AXE.

PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI LIỆU THÔNG MINH – AXD

Tìm hiểu thêm tại: …..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *