• Hệ thống tích hợp công nghệ nhận dạng và bóc tách thông tin tự động AX. Do công ty CE Tech là chủ sở hữu. Đạt độ chính xác cao và dễ tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng. Thệ thống AX giúp các cơ quan dễ dàng số hoá dữ liệu dân cư
  • Hệ thống nhận dạng và bóc tách trang A4 không giới hạn thời gian sử dụng Cho phép khách hàng gia hạn số trang sử dụng.
  • Chỉnh sửa, bổ sung chức năng phần mềm thu nhận, lưu trữ và khai thác tài liệu. Tích hợp phần mềm nhận dạng và bóc tách thông tin tự động.
  • Xây dựng Form nhận dạng biểu mẫu trích xuất thông tin tự động, tích hợp vào phần mềm thu nhận, lưu trữ và khai thác dữ liệu dân cư