Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

Công ty Cổ phần Phần mềm Cyber Eye (Cyber Eye Technology) tiền thân là Công ty TNHH Một thành viên Phần mềm FSI (FSI Software) được thành lập ngày 16/12/2016. Với phương châm: Không ngừng học hỏi, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ nhằm mang ...
Xem thêm

TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH VIÊN SENIOR. NET

Tuyển dụng vị trí Lập trình viên Senior .Net công nghệ thông tin với các chế độ đãi ngộ hấp dẫn tại CE TECH.
Xem thêm

TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH VIÊN JUNIOR .NET

Tuyển dụng vị trí Lập trình viên Junior .Net công nghệ thông tin với các chế độ đãi ngộ hấp dẫn tại CE TECH.
Xem thêm

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG BỘ PHẬN TRIỂN KHAI

Tuyển dụng vị trí Trưởng bộ phận triển khai công nghệ thông tin với các chế độ đãi ngộ hấp dẫn tại CE TECH.
Xem thêm

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI SỐ HOÁ

Tuyển dụng vị trí Triển khai số hoá công nghệ thông tin với các chế độ đãi ngộ hấp dẫn tại CE TECH.
Xem thêm

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI VÀ BẢO HÀNH

Tuyển dụng vị trí Triển khai và Bảo hành công nghệ thông tin với các chế độ đãi ngộ hấp dẫn tại CE TECH.
Xem thêm

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KIỂM THỬ PHẦN MỀM (TESTER)

Tuyển dụng vị trí TESTER công nghệ thông tin với các chế độ đãi ngộ hấp dẫn tại CE TECH.
Xem thêm

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN FRONTEND

Tuyển dụng vị trí FrontEnd công nghệ thông tin với các chế độ đãi ngộ hấp dẫn tại CE TECH.
Xem thêm

TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH VIÊN SENIOR .NET

Tuyển dụng vị trí Lập trình viên Senior .Net công nghệ thông tin với các chế độ đãi ngộ hấp dẫn tại CE TECH.
Xem thêm

TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH VIÊN JUNIOR . NET

Tuyển dụng vị trí Lập trình viên Junior .Net công nghệ thông tin với các chế độ đãi ngộ hấp dẫn tại CE TECH.
Xem thêm