Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI TP HCM

Tuyển dụng gấp tháng 8
Xem thêm

Tuyển dụng nhân viên Quản lý dự án CNTT kiêm BA

Tuyển dụng gấp nhân sự tháng 8
Xem thêm

TUYỂN THỰC TẬP SINH IT

CE Tech tuyển dụng thực tập sinh IT các vị trí: Frontend, Tester, DEV Web, Mobile Thời gian: 01/07 - 30/08/2021
Xem thêm

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN QA

Tuyển dụng nhân viên QA gấp ngay trong tháng 7/2021 tại CE Tech với chế độ vô cùng hấp dẫn
Xem thêm

TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH VIÊN FRONTEND

Tuyển gấp vị trí Lập trình viên Frontend tại CE Tech - Công ty Công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực: Nghiên cứu phát triển công nghệ, phát triển sản phẩm phần mềm... Với chế độ vô cùng hấp dẫn. Thời gian: 1/7 - 30/8/2021
Xem thêm

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI SỐ HOÁ

Tuyển dụng Nhân viên triển khai số hóa. Thời gian: 01/07 - 30/08/2021
Xem thêm

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN R&D

Tuyển dụng Kỹ sư nghiên cứu phát triển R&D. Thời gian: 01/08 - 30/09/2021.
Xem thêm

TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH VIÊN DOTNET

Tuyển dụng Lập trình viên DOT NET. Thời gian: 01/07 - 30/08/2021
Xem thêm

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

Tuyển dụng Chuyên viên Quản trị hệ thống. Thời gian: 01/07 - 30/08/2021
Xem thêm

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN R&D

Tuyển dụng vị trí Kỹ sư nghiên cứu công nghệ (R&D) với các chế độ đãi ngộ hấp dẫn tại CE TECH.
Xem thêm