CyberEye
CyberEye
EnglishVietnamese

Câu chuyện Cyber Eye

Trong suốt quá trình hoạt động và phát triển, CE Tech luôn coi trọng việc tạo dựng, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa doanh nghiệp, xây dựng môi trường doanh nghiệp trung thực minh bạch để những tài năng thực sự đc phát triển và ghi nhận…

Văn hóa doanh nghiệp

Ở CE Tech, tài sản quý giá nhất chính là nguồn nhân lực, là chất xám, phẩm chất và cá tính của mỗi thành viên. Văn hoá CE Tech được tạo dựng bắt nguồn từ phương châm đó và được gìn giữ, phát triển qua từng giai đoạn, từng thế hệ cán bộ nhân viên. Yếu tố căn bản tạo nên sự khác biệt giữa CE Tech so với các doanh nghiệp khác đó là văn hóa trong lối sống, giao tiếp, làm việc, hợp tác, kinh doanh. Tại đây, CE Tech luôn tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp và cởi mở cho tất cả mọi thành viên.

Mức lương
cạnh tranh

BHXH - BHYT

Du lịch hằng năm

Thời gian làm
việc linh động

Đào tạo nâng
cao kiến thức

Vị trí tuyển dụng

Tham gia và trở thành một thành viên của Cyber Eye!