Tin CE TECH

Họp Tổng Kết 6 tháng đầu năm 2021 & Kế hoạch cho 6 tháng cuối năm 2021

330 Views

Ngày 26/06/2021, Công ty CP Công nghệ Cyber Eye đã tổ chức Cuộc Họp Tổng Kết 06 tháng đầu năm 2021 & Kế hoạch cho 6 tháng cuối năm 2021. Tham dự cuộc họp có Ban lãnh đạo Công ty CE Tech, cùng Trưởng phó các bộ phận.

Buổi họp đã thông qua các nội dung chính như sau:

  1. Báo cáo kết quả kinh doanh, tài chính và nhân sự 06 tháng đầu năm 2021.
  2. Kế hoạch thực hiện trong 06 tháng cuối năm 2021 đối với các mảng Công nghệ, Triển khai, Kinh doanh, BPO, Marketing, Nhân sự,….
  3. Định hướng, chia sẻ của Chủ tịch CE Tech.
  4. Phát biểu tổng kết của Tổng giám đốc CE Tech.

 Họp tổng kết 6 tháng đầu năm và Kế hoạch 6 tháng cuối năm

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình kinh doanh 06 tháng đầu năm có những khó khăn nhất định. Tuy nhiên bằng sự nỗ lực không ngừng, tinh thần đoàn kết của toàn thể Cán bộ nhân viên CE Tech, kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm có những thành quả đáng ghi nhận.

Tại cuộc họp, các Trưởng Bộ phận đã đưa ra kế hoạch kinh doanh cụ thể trong 6 tháng cuối năm 2021 và thể hiện quyết tâm cao để đạt được mục tiêu kinh doanh cho năm 2021.

Thể hiện sự quan tâm của Ban lãnh đạo, Ông Vũ Duy Linh – Chủ tịch HĐQT đã có những chia sẻ rất tâm huyết về định hướng kinh doanh và khuyến khích toàn thể nhân viên CE Tech vững tin và tiếp tục phát huy tinh thần làm việc để duy trì sự phát triển bền vững của Công ty.

Ông Vũ Tuấn Nam – Tổng giám đốc CE Tech chia sẻ

Tại cuộc họp, ông Vũ Tuấn Nam – Tổng giám đốc CE Tech gửi lời cảm ơn đến những tập thể xuất sắc cũng như toàn thể nhân viên CE Tech đã cùng nhau nỗ lực và vượt qua khó khăn trong thời gian qua. Đồng thời Tổng giám đốc cũng đưa ra những chỉ đạo kinh doanh rất cụ thể trong 06 tháng cuối năm 2021.

Cuộc họp khép lại với tinh thần đồng lòng cao, toàn thể nhân viên CE Tech đồng lòng, quyết tâm cao cùng nhau thực hiện Kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm 2021, cùng nhau vượt qua thử thách để đạt được thành công trong năm 2021.

Cùng nhìn lại một số hình tại của buổi họp: