Tin công nghệ

6 giai đoạn của chuyển đổi số

1321 Views
Chuyển đổi số là việc sắp xếp lại hoặc đầu tư vào công nghệ, mô hình kinh doanh và quy trình, tạo ra giá trị mới cho khách hàng và người lao động để cạnh tranh hiệu quả trong nền kinh tế số luôn luôn thay đổi

Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp canh tranh hiệu quả.
 
Brian Solis là nhà phân tích tại Altimeter thuộc công ty Prophet. Solis là một nhà phân tích số, nhà nhân chủng học và theo chủ nghĩa vị lai. Solis nghiên cứu ảnh hưởng của công nghệ đến các doanh nghiệp và xã hội. Ông được công nhận trên toàn thế giới như là một trong những nhà lãnh đạo tư tưởng nổi bật nhất trong chuyển đổi số và đổi mới kỹ thuật số.
 
Solis lưu ý rằng mặc dù chuyển đổi số là một trong những xu hướng quan trọng nhất trong kinh doanh, định hình cách các công ty làm việc, tiếp thị và đổi mới. Solis xác định 6 giai đoạn chuyển đổi số và mô hình trưởng thành được phát triển bằng sự hợp tác rộng rãi với một số thương hiệu hàng đầu trên thế giới. 
 
 
Kinh doanh truyền thống: Các nhà lãnh đạo từ chối việc thay đổi. Các tổ chức hoạt động với mong muốn thông thường của khách hàng, quy trình, số liệu, mô hình kinh doanh và công nghệ, họ tin rằng nó vẫn là giải pháp cho sự tương thích kỹ thuật số. Số liệu đều bị bỏ qua, hoạt động phân tích chỉ để làm báo cáo. Công nghệ mới và các giải pháp công nghệ ít khi xuất hiện trong các quy trình xử lý và quản trị dữ liệu. 
 
Hiện tại và hoạt động: Các cuộc thử nghiệm số liệu trải nghiệm của khách hàng và lắng nghe phương tiện truyền thông đang được tiến hành nhằm thúc đẩy sự tìm hiểu và sáng tạo số nhằm cải thiện quy trình một cách cụ thể. Tăng cường sự cạnh tranh trên các kênh truyền thông mới. 
 
Chính thức hoá: Chuyển đổi dần hình thành. Dữ liệu khách hàng bắt đầu ảnh hưởng đến các quyết định và các cuộc điều tra được thực hiện để xác định vị trí các lỗ hổng trong khâu phân tích dữ liệu. 
 
Dữ liệu khách hàng giúp xác định vị trí các lỗ hổng trong khâu phân tích dữ liệu.
 
Chiến lược: Giả sử khách hàng ngồi ở trung tâm của quá trình điều hành. Các nhóm riêng lẻ nhận ra rằng sức mạnh trong sự hợp tác khi nghiên cứu, làm việc và những đóng góp chung vào lộ trình chiến lược mới nỗ lực và đầu tư vào chuyển đổi số.
 
Hội tụ: Một nhóm phụ trách chuyển đổi số được hình thành để thực hiện chiến lược và hoạt động dựa trên các mục tiêu kinh doanh lấy khách hàng làm trung tâm. Cơ sở hạ tầng mới được hình thành hỗ trợ chuyển đổi số một cách tổng thể. 
 
Đổi mới và thích ứng: Chuyển đổi số là hình thức kinh doanh và vận hành doanh nghiệp cần thiết theo nhận định của các chuyên gia. Một môi trường mới sẽ được thiết lập theo xu hướng công nghệ hiện đại. 
 
Theo đó, dựa vào trải nghiệm của khách hàng và nghiên cứu cách mọi người thay đổi có thể tạo nên những sự thay đổi lớn, sáng tạo hơn và hiệu quả hơn trong việc kinh doanh và vận hành doanh nghiệp. 
 
Đánh giá bài viết:

Điểm trung bình: 4.8/5 (0 Lượt đánh giá)