Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị-Tổng giám đốc

Ông Vũ Duy Linh

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ. Ông sinh năm 1981. Ông đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch công ty từ năm 2021 đến nay.

Kinh nghiệm:

  • 2021 đến nay: Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Cyber Eye
  • 2017-2020: Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên FSI Soft
  • 2014-2016: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại & PT Công nghệ FSI
  • 2011-2014: Trưởng phòng Công nghệ nhận dạng và xử lý ngôn ngữ tự nhiên Viện Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Hà Nội
  • 2011: Tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính tại Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Điện LETI Xanh-Petecbua, Liên bang Nga