Cyber Eye Technology
Phó Tổng Giám đốc PTKD

Ông Nguyễn Văn Hà

Kinh nghiệm:

-Từ tháng 3/2021 đến nay: GĐ trung tâm KD GP&CN – Công ty CP thương mại và phát triển công nghệ FSI.
– Từ tháng 9/2014 đến 2/2021: Phụ trách dự án – Công Ty CP Synnex FPT
– Từ tháng 12/2008 đến 9/2014: Trưởng phòng KD số 2 – Công ty TNHH Sản xuất và thương mại CMC/ Tập đoàn công nghệ CMC.
– Từ năm 2007 đến năm tháng 10 năm 2008: Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh – Công ty Cổ phần TM và Phát triển Công Nghiệp (ITCOM).
– Từ năm 2004 đến năm tháng 02 năm 2007 Chuyên viên dự án – Công ty Điện tử Tin học Hoá chất /BQP (ELINCO).