Cyber Eye Technology
Trưởng phòng HCNS

Bà Nguyễn Thị Thảo

Kinh nghiệm:

  • 2020-02/2022: Trưởng phòng Hành chính Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SYSTECH
  • 2017-2019: Trưởng phòng Hành chính Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ALIMAMA VIỆT NAM
  • 2013-2017: Trưởng phòng Hành chính Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECOPARK