Sản phẩm & Dịch vụ

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA DOANH NGHIỆP (AXA)

Chương trình khuyến mãi Dịch vụ BPOXem chi tiết HỆ THỐNG TRIỂN KHAI SỐ HÓA TÀI LIỆU THÔNG MINH (AXE)Xem chi tiết HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA DOANH NGHIỆP (AXA)Xem chi tiết HỆ THỐNG SỐ HÓA, THU NHẬN, LƯU TRỮ, QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC DỮ LIỆUXem chi tiết HỆ THỐNG QUẢN LÝ LƯU TRỮ ĐIỆN TỬ DASXem chi tiết

 

AXA là hệ thống quản trị và điều hành doanh nghiệp tự động, cung cấp một giải pháp quản trị và điều hành doanh nghiệp từ xa toàn diện từ nhân sự cho đến quy trình làm việc. AXA giúp tiết kiệm thời gian, chi phí vận hành, giảm thiểu những thủ tục hành chính không cần thiết, kiểm soát hoạt động của toàn bộ hệ thống dễ dàng.

 

Lợi ích:

Tích hợp trong một hệ thống duy nhất: Dữ liệu của các phòng ban được liên kết với nhau; giảm thiểu tối đa sai sót thông tin; hạn chế sự phụ thuộc vào báo cáo thủ công.

Tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí: Tự động hóa quy trình, nghiệp vụ giúp cắt giảm 90% thủ tục hành chính, 50% chi phí và tiết kiệm thời gian.

Các quy trình thiết lập chặt chẽ - linh hoạt: Được xây dựng theo yêu cầu của khách hàng. KH có thể tự thay đổi quy trình theo yêu cầu thực tế

Kiểm soát theo thời gian thực: Thông tin về doanh thu, khách hàng, báo cáo,…. Được cập nhật theo thời gian thực giúp lãnh đạo dễ dàng theo dõi, đánh giá và đưa ra quyết định.

Công việc được quản lý chủ động 24/7: Cập nhật tiến độ, dữ liệu kinh doanh được làm mới lập tức giúp đưa ra quyết định nhanh chóng, nâng cao cơ hội kinh doanh.

 

Ưu điểm nổi bật:

Số hóa quy trình: xóa bỏ các quy trình thủ công

Kiểm soát tiến độ: Đơn giản dễ sử dụng, làm việc mọi lúc, mọi nơi

Tích hợp các công nghệ nhận dạng, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, xử lý dữ liệu lớn với độ chính xác tới 98% giúp tối ưu thời gian tìm kiếm thông tin và tạo lập cơ sở dữ liệu hoạt động cho khách hàng.

Áp dụng tiêu chuẩn an ninh thông tin ISO/IEC 27001:2013 và quản lý chất lượng ISO 9001:2015 giúp đảm bảo tối đa tính bảo mật

Linh hoạt trong phát triển và mở rộng tính năng.