Sản phẩm & Dịch vụ

HỆ THỐNG SỐ HÓA, THU NHẬN, LƯU TRỮ, QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC DỮ LIỆU

Chương trình khuyến mãi Dịch vụ BPOXem chi tiết HỆ THỐNG TRIỂN KHAI SỐ HÓA TÀI LIỆU THÔNG MINH (AXE)Xem chi tiết HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA DOANH NGHIỆP (AXA)Xem chi tiết HỆ THỐNG SỐ HÓA, THU NHẬN, LƯU TRỮ, QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC DỮ LIỆUXem chi tiết HỆ THỐNG QUẢN LÝ LƯU TRỮ ĐIỆN TỬ DASXem chi tiết

Lợi ích:

 • Lưu trữ tài liệu: hỗ trợ scan trực tiếp hoặc upload tài liệu trực tuyến;
 • Sao lưu và khôi phục dữ liệu: hỗ trợ sao lưu và backup dữ liệu theo lịch trình định sẵn hoặc thủ công;
 • Phân loại tài liệu: hỗ trợ các công cụ nhận dạng tự động cho phép phân loại tài liệu dễ dàng;
 • Tra cứu tìm kiếm tài liệu: hỗ trợ trích xuất nội dung từ tài liệu, giúp doanh nghiệp dễ dàng tra cứu, tìm kiếm;
 • Tạo báo cáo thống kê: tổng quát và chi tiết tài liệu theo ngày, tháng, năm, phòng ban, loại tài liệu, số lượng công việc và thậm chí theo từng người dùng;
 • Bảo mật thông tin: thông tin được lưu trữ, mã hóa các file dữ liệu và đặt mật khẩu;
 • Quản lý kho 3D: cho phép người dùng biết chính xác vị trí của tài liệu tại kho của doanh nghiệp
 • Đúng nghiệp vụ doanh nghiệp: dễ dàng tùy chỉnh nghiệp vụ theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Ưu điểm công nghệ nổi bật

 • Công nghệ nhận dạng ký tự quang học OCR đối với tiếng Việt, nhận dạng và trích xuất thông tin;
 • Công nghệ kết nối thời gian thực (realtime);
 • Cộng nghệ tìm kiếm searchengine ElasticSearch;
 • Công nghệ TWAIN SCAN cho phép tích hợp với các dòng máy scan khác nhau .