Sản phẩm & Dịch vụ

HỆ THỐNG QUẢN LÝ LƯU TRỮ ĐIỆN TỬ DAS

Chương trình khuyến mãi Dịch vụ BPOXem chi tiết HỆ THỐNG TRIỂN KHAI SỐ HÓA TÀI LIỆU THÔNG MINH (AXE)Xem chi tiết HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA DOANH NGHIỆP (AXA)Xem chi tiết HỆ THỐNG SỐ HÓA, THU NHẬN, LƯU TRỮ, QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC DỮ LIỆUXem chi tiết HỆ THỐNG QUẢN LÝ LƯU TRỮ ĐIỆN TỬ DASXem chi tiết

Hệ thống Quản lý tài liệu điện tử là hệ thống thông tin chuyên ngành về văn thư lưu trữ, cung cấp các chức năng, tính năng cho người dùng có thể thực hiện đúng, đủ, thuận tiện, nhanh chóng các thao tác nghiệp vụ liên quan đến lưu trữ tài liệu theo Luật lưu trữ 2011, Đề án Lưu trữ điện tử theo quyết định số 458 và quy định khác.

Hệ thống cũng cung cấp các khả năng tích hợp, trao đổi dữ liệu với trục liên thông dữ liệu LGSP và các hệ thống khác thông qua giao diện lập trình API.

Các tài liệu, dữ liệu đặc tả (metadata) được chuẩn hóa, lưu trữ, kiểm soát truy cập trong suốt vòng đời của một tài liệu. Vòng đời của một tài liệu bao gồm: thu thập, khai thác, bảo quản, tiêu hủy.

Lợi ích:

 • Nền tảng triển khai hợp nhất: dễ dàng, nhanh chóng triển khai, thêm mới cơ quan lưu trữ trên cùng 1 hệ thống sẵn có;
 • Hệ thống phân quyền chặt chẽ, linh hoạt: Phân quyền nhanh chóng, thuận tiện
 • Đầy đủ các tính năng đáp ứng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ bao gồm: lập kế hoạch, thu thập, biên mục, lưu trữ, khai thác...
 • Có công cụ tra cứu, tìm kiếm mạnh mẽ: giúp quản trị, khai thác kho dữ liệu được nhanh chóng, thuận tiện
 • Sẵn có có portal khai thác thông tin: với các tính năng đăng ký và kiểm duyệt linh hoạt
 • Sẵn có các API cho phép tích hợp: với các hệ thống khác: Hệ thống quản lý văn bản, Cổng thông tin của đơn vị, Trục liên thông dữ liệu...
 • Tích hợp sẵn dịch vụ OCR: tự động nhận dạng các trường thông tin hỗ trợ người dùng nhập liệu nhanh chóng, chính xác
 • Tích hợp sẵn dịch vụ chữ ký số: Cho phép người dùng tùy biến vùng ký, kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký
 • Tích hợp sẵn giải pháp mã hóa/ giải mã: cung cấp khả năng mã hóa file dữ liệu nhằm tăng cường tính bảo mật dữ liệu, chống việc truy cập trái phép.

Ưu điểm nổi bật:

 • Đầy đủ chức năng của hệ thống:
 • Phân hệ Lưu trữ cơ quan: Đáp ứng theo đề án và phù hợp với tiêu chuẩn ISO 16175-2:2011
 • Phân hệ Lưu trữ lịch sử và Lưu trữ chuyên ngành: Đáp ứng theo đề án và phù hợp với  tiêu chuẩn ISO 17068 - 2017.
 • Tối ưu hóa giao diện người dùng: hệ thống được nghiên cứu thiết kế đơn giản, hiệu quả, dễ tiếp cận, dễ sử dụng và tối ưu hóa mọi thao tác người dùng nhằm có được trải nghiệm tốt nhất với năng suất tối ưu.
 • An ninh, an toàn dữ liệu và hệ thống: Hệ thống được thiết kế và áp dụng các tính năng kiểm soát quyền truy cập chặt chẽ, chống thoái thác trách nhiệm của người dùng. Hệ thống cũng sẵn có khả năng tích hợp các giải pháp bảo mật ở mức hệ thống cho phép kiểm soát an toàn bảo mật nhiều lớp.
 • Tiêu chuẩn liên thông dữ liệu vào, ra: Đáp ứng tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào, đầu ra phục vụ cho việc liên thông dữ liệu, trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống theo Thông tư 02/2019/TT-BNV.
 • Linh hoạt đáp ứng thay đổi metadata: Cho phép người dùng có thể tùy biến cấu hình các loại meta khác nhau để áp dụng công việc lưu trữ đặc thù của nhiều lĩnh vực, ngành khác nhau.
 • Định dạng file tài liệu: Đáp ứng theo quy định của Thông tư 02/2019/TT-BNV
 • Các tiêu chuẩn kỹ thuật khác về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước: Đáp ứng theo Thông tư 39/2017/TT-BTTTT Ban hành về Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
 • Quy mô triển khai linh hoạt: Cho phép triển khai riêng rẽ từng phân hệ Lưu trữ cơ quan và Lưu trữ lịch sử riêng rẽ hoặc triển khai đồng bộ cả 2 phân hệ trong một hệ thống.
 • Mô hình triển khai mềm dẻo
  • Cho thuê phần mềm: Phần mềm được triển khai dưới dạng như dịch vụ cho thuê (SaaS - Software as a Service); đảm bảo phục vụ nhiều tổ chức trên cùng một nền tảng (multi-tenant); có kiểm soát về chức năng; tính năng; thời gian sử dụng dịch vụ
  • Cài đặt và chuyển giao theo yêu cầu: Cho phép thực hiện việc cài đặt hệ thống trên nền tảng hạ tầng máy chủ, mạng của khách hàng, chuyển giao hệ thống để khách hàng tự vận hành, khai thác; có kiểm soát về chức năng, tính năng, thời gian sử dụng của hệ thống;
 • Chuẩn thiết kế theo Khung kiến trúc chính phủ Việt Nam 2.0: Có thiết kế Kiến trúc nghiệp vụ, dữ liệu, ứng dụng, công nghệ an toàn thông tin phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0