• Hệ thống xây dựng cho phòng kế toán, Phòng kế toán có thể tạo kho trong phòng kế toán và các phòng khác tương tác mượn-trả chứng từ.
 • Hệ thống tích hợp công nghệ nhận dạng và bóc tách thông tin tự động AX do công ty CE TEch là chủ sở hữu, đạt độ chính xác cao và dễ tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.
 • Hệ thống đáp ứng performance: OCR: 1300 pages/ 08 hours (độ phân giải tối thiểu 300 DPI- độ chính xác >= 90%), Upload 7600 page scan/ 08 hours.
 • Hệ thống có cơ chế đăng nhập, có password policy tuân theo quy định bảo mật.
 • Các quy trình được áp dụng triển khai tại Honda
  • Quy trình Maintain master data process

  • Quy trình lưu kho tài liệu (CR, JV, BTV)

  • Quy trình mượn trả chứng từ dành cho nhân viên

  • Quy trình mượn trả chứng từ bản cứng

  • Quy trình lưu kho chứng từ kế toán (PR, JV, INV)