CyberEye
CyberEye
EnglishVietnamese

Join our mission to secure the universe of AX.

Câu chuyện Cyber Eye

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with

Văn hóa doanh nghiệp

Trong suốt quá trình hoạt động và phát triển, CE Tech luôn coi trọng việc tạo dựng, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa doanh nghiệp, xây dựng môi trường doanh nghiệp trung thực minh bạch để những tài năng thực sự đc phát triển và ghi nhận…

Ở CE Tech, tài sản quý giá nhất chính là nguồn nhân lực, là chất xám, phẩm chất và cá tính của mỗi thành viên. Văn hoá CE Tech được tạo dựng bắt nguồn từ phương châm đó và được gìn giữ, phát triển qua từng giai đoạn, từng thế hệ cán bộ nhân viên. Yếu tố căn bản tạo nên sự khác biệt giữa CE Tech so với các doanh nghiệp khác đó là văn hóa trong lối sống, giao tiếp, làm việc, hợp tác, kinh doanh. Tại đây, CE Tech luôn tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp và cởi mở cho tất cả mọi thành viên.

We want you to be your best self,
which is why we provide

Mức lương
cạnh tranh

BHXH - BHYT

Du lịch hằng năm

Thời gian làm
việc linh động

Đào tạo nâng
cao kiến thức

Vị trí tuyển dụng

Tham gia và trở thành một thành viên của Cyber Eye!