CyberEye
CyberEye
EnglishVietnamese

Giải Pháp

AXdoc – Giải pháp nhận dạng và bóc tách văn bản hành chính

AXDOC là giải pháp nhận dạng, trích xuất thông tin văn bản hành chính (VBHC) tự động có ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, nhằm mục đích: Giảm thiểu sai sót: Thông tin được nhận dạng và bóc tách tự động sẽ giúp giảm sai sót so với nhập liệu VBHC bằng phương pháp thủ công.; Rút ngắn quy trình xử lý: Giảm số lượng và đơn giản hóa quy trình xử lý, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính; Tăng tuổi thọ của hồ sơ, tài liệu so với việc lưu trữ bằng phương pháp truyền thống.

Tìm hiểu thêm

Với phương châm

Cùng mang lại giá trị, cùng nhau phát triển toàn diện - Bring values together