CyberEye
CyberEye
EnglishVietnamese

Đội ngũ nhân sự

BAN LÃNH ĐẠO

Các thành viên hội đồng quản trị cùng các lãnh đạo của Cyber Eye Technology.

Ông Vũ Duy Linh

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Cyber Eye hướng đến trở thành tổ chức tiên phong, sáng tạo cung cấp dịch vụ số tốt nhất đến khách hàng, đưa doanh nghiệp Việt Nam vươn tầm Quốc tế bằng các sản phẩm khoa học, kỹ thuật hiện đại và công nghệ tiên tiến.