CyberEye
CyberEye
EnglishVietnamese

Số hóa dữ liệu

Hệ thống triển khai số hóa tài liệu thông minh giúp các đơn vị, tổ chức có thể triển khai xử lý, tạo lập cơ sở dữ liệu lớn, chất lượng cao trong thời gian ngắn với chi phí tiết kiệm đến 80%. Đồng thời, là hệ thống quản lý thông tin, số liệu giúp các đơn vị, tổ chức nâng cao hiệu quả công việc, tiết kiệm chi phí vận hành và gia tăng năng lực cạnh tranh.

Hệ thống bao gồm nhiều mô đun, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về số hóa như: Quy trình số hóa tổng thể theo từng bước; Quét tài liệu, nhận dạng và trích xuất thông tin; Chuẩn hóa dữ liệu, tạo lập dữ liệu và cơ sở dữ liệu; Xử lý logic dữ liệu.

Ưu điểm Số hóa tài liệu

01

Thông tin bảo mật cao trên môi trường điện tử

02

Dễ dàng tích hợp với hệ thống có sẵn của khách hàng

03

Sử dụng công nghệ nhận dạng và bóc tách thông tin tự động AX

04

Tăng độ chính xác và tiết kiệm thời gian, chi phí

05

Thông tin bảo mật cao trên môi trường điện tử

06

CE đã triển khai xây dựng nhiều dự án số hóa trọng điểm

Đối tác & Khách hàng

Dịch vụ khác của Cyber Eye