CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG VÀ BÓC TÁCH THÔNG TIN TỰ ĐỘNG (AX)

CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG VÀ BÓC TÁCH THÔNG TIN TỰ ĐỘNG (AX)

527 Views
AX là giải pháp nhận dạng và bóc tách thông tin tự động cho phép xử lý dữ liệu lớn trong thời gian ngắn. Các ảnh đầu vào qua xử lý của AX cho ra dữ liệu văn bản, metadata để lưu trữ hoặc tích hợp vào các hệ thống khác.

Các giải pháp tiêu biểu:

 • Giải pháp bóc tách thông tin văn bản
 • Giải pháp vào bóc tách biểu mẫu
 • Giải pháp bóc tách chứng minh thư
 • Giải pháp bóc tách thông tin sổ đỏ
 • Giải pháp tách thông tin giản đồ
 • Giải pháp phân tích và tìm kiếm theo ảnh
 • Phân loại tài liệu tự động dựa trên công nghệ phân tích cấu trúc tài liệu
 • Các giải pháp khác theo yêu cầu

Ưu điểm của công nghệ AX:

 • Nhận dạng tiếng Việt chính xác đến 98% 
 • Số hóa giản đồ, hình ảnh đạt độ chính xác > 90%
 • Xử lý song song, đạt hiệu suất 6s/trang
 • Bóc tách dữ liệu tự động không phụ thuộc mẫu tài liệu
 • Cơ chế học máy giúp hệ thống tự động nâng cao độ chính xác
 • Tạo PDF 2 lớp (PDF Searchable)
 • Dễ dàng tích hợp với các hệ thống phần mềm nghiệp vụ có sẵn của khách hàng thông qua SDK, API/Webservices.