CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG CHỮ, SỐ VIẾT TAY

CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG CHỮ, SỐ VIẾT TAY

712 Views

Công nghệ nhận dạng chữ, số viết tay thường được sử dụng trong việc nhận dạng thông tin từ các hồ sơ, tài liệu dạng biểu mẫu. Trên các tài liệu dạng này, một số thông tin được điền bằng tay tại các vị trí cố định (tờ khai, phiếu đăng ký, bài kiểm tra, phiếu điều tra,…)

  • Nhận dạng số viết tay
  • Nhận dạng một chữ cái viết tay rời rạc hoặc viết liền nhau
  • Phân hoạch chữ viết tay: Tự động phân vùng chữ, số viết tay và giá trị nhận dạng.

Ưu điểm nổi bật

  • Sử dụng AI để bóc tách thông tự tin động điền vào các form đăng ký theo từng nghiệp vụ, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, làm thủ tục của khách hàng
  • Sử dụng Deep learning: cho phép tự động chỉnh sửa nâng cao độ chính xác cao
  • Khả năng nhận dạng cao: nhận dạng các trường thông tin số viết tay chính xác tới 98%, nhận dạng chữ viết tay chính xác trên 90%
  • Sử dụng Machine learning: nhận dạng chữ in trên các tài liệu dạng ảnh, bóc tách trường thông tin cần thiết trên văn bản, form mẫu.
  • Tính đa dạng nhận dạng chữ viết tay: Tiếng Việt, chữ số, nhận dạng chữ cái trong ô, nhận dạng chữ viết tay rời rạc trong ô vuông theo form biểu mẫu, nhận dạng một từ viết tay liền,….