Công nghệ

CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG CHỮ, SỐ VIẾT TAY

CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG CHỮ, SỐ VIẾT TAY

Công nghệ nhận dạng chữ, số viết tay thường được sử dụng trong việc nhận dạng thông tin từ các hồ sơ, tài liệu dạng biểu mẫu. Trên các tài liệu dạng này, một số thông tin được điền bằng tay tại các vị trí cố định (tờ khai, phiếu đăng ký, bài kiểm tra, phiếu điều tra,…)

 • Nhận dạng số viết tay
 • Nhận dạng một chữ cái viết tay rời rạc hoặc viết liền nhau
 • Phân hoạch chữ viết tay: Tự động phân vùng chữ, số viết tay và giá trị nhận dạng.

Ưu điểm nổi bật

 • Sử dụng AI để bóc tách thông tự tin động điền vào các form đăng ký theo từng nghiệp vụ, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, làm thủ tục của khách hàng
 • Sử dụng Deep learning: cho phép tự động chỉnh sửa nâng cao độ chính xác cao
 • Khả năng nhận dạng cao: nhận dạng các trường thông tin số viết tay chính xác tới 98%, nhận dạng chữ viết tay chính xác trên 90%
 • Sử dụng Machine learning: nhận dạng chữ in trên các tài liệu dạng ảnh, bóc tách trường thông tin cần thiết trên văn bản, form mẫu.
 • Tính đa dạng nhận dạng chữ viết tay: Tiếng Việt, chữ số, nhận dạng chữ cái trong ô, nhận dạng chữ viết tay rời rạc trong ô vuông theo form biểu mẫu, nhận dạng một từ viết tay liền,….

CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG VÀ BÓC TÁCH THÔNG TIN TỰ ĐỘNG (AX)

CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG VÀ BÓC TÁCH THÔNG TIN TỰ ĐỘNG (AX)

Các giải pháp tiêu biểu:

 • Giải pháp bóc tách thông tin văn bản
 • Giải pháp vào bóc tách biểu mẫu
 • Giải pháp bóc tách chứng minh thư
 • Giải pháp bóc tách thông tin sổ đỏ
 • Giải pháp tách thông tin giản đồ
 • Giải pháp phân tích và tìm kiếm theo ảnh
 • Phân loại tài liệu tự động dựa trên công nghệ phân tích cấu trúc tài liệu
 • Các giải pháp khác theo yêu cầu

Ưu điểm của công nghệ AX:

 • Nhận dạng tiếng Việt chính xác đến 98% 
 • Số hóa giản đồ, hình ảnh đạt độ chính xác > 90%
 • Xử lý song song, đạt hiệu suất 6s/trang
 • Bóc tách dữ liệu tự động không phụ thuộc mẫu tài liệu
 • Cơ chế học máy giúp hệ thống tự động nâng cao độ chính xác
 • Tạo PDF 2 lớp (PDF Searchable)
 • Dễ dàng tích hợp với các hệ thống phần mềm nghiệp vụ có sẵn của khách hàng thông qua SDK, API/Webservices.

CÔNG NGHỆ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

CÔNG NGHỆ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Phân tích Dữ liệu là một quá trình kiểm tra, làm sạchchuyển đổi và mô hình hóa dữ liệu với mục tiêu khám phá thông tin hữu ích. Sử dụng AI để:

 • Phân tích dữ liệu kinh doanh, phân tích thống kê các yếu tố ảnh hưởng chính đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, dự báo kết quả kinh doanh kỳ tiếp theo.
 • Phân nhóm khách hàng, người dùng thành các nhóm khác nhau để có chế độ chăm sóc khách hàng hợp lý.
 • Tự động gợi ý các sản phẩm cho khách hàng.
 • Dự báo tín dụng khách hàng, dự đoán tự động xem khách hàng có khả năng nợ xấu không, cảnh báo tự động khi khách hàng rơi vào khả năng nợ xấu.
 • Dự đoán giá cả nhà đất, chứng khoán,…
 • Hệ thống hỗ trợ quản lý HRM doanh nghiệp:  Gợi ý nhân sự trong doanh nghiệp có thể đảm nhận tốt một công việc được chỉ định, hỗ trợ gợi ý mức lương cho nhân sự trong doanh nghiệp tự động phù hợp với mức lương doanh nghiệp chi trả,…
 • Đưa ra được các thông tin trợ giúp doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Ưu điểm nổi bật:

 • Các mô hình AI hỗ trợ tự động nhiều tác vụ quan trọng cho doanh nghiệp: gợi ý sản phẩm, chăm sóc quảng cáo khách hàng theo nhóm, dự báo khả năng mua bán khách hàng,…
 • Cơ chế học máy cho kết quả dự đoán, đánh giá nhanh chóng, độ chính xác > 90%.